Z dziejów sosnowieckiej oświaty

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Z dziejów sosnowieckiej oświaty.jpg
Tytuł Z dziejów sosnowieckiej oświaty
Rok wydania 2010
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas
Liczba stron 146
Autor
Autor pod red. Marcina Rudy i Sławomira Witkowskiego

Informacje:

Autor: pod red. Marcina Rudy i Sławomira Witkowskiego

Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas

ISBN 978-83-61991-22-9

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2010

Liczba stron: 146

Opis:

Materiały z konferencji "Z dziejów oświaty w Zagłębiu Dąbrowskim", 11 grudnia 2009 r.

Spis treści:

strona 07 • Wykaz skrótów

strona 09 • Wstęp

strona 11 • Sławomira Dziewięcka, Anna Żelechowska - Z dziejów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Sosnowcu

strona 41 • Michał Waliński - Z dziejów II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu

strona 81 • Sławomir Witkowski - Dzieje szkól krawieckich i odzieżowych w Sosnowcu po II wojnie światowej

strona 101 • Mirosław Ponczek - Szkoła, której już nie ma - czyli przyczynek do rozwoju sportu w Technikum Energetycznymi w Sosnowcu

strona 109 • Marcin Rudy - Dzieje szkolnictwa wyższego w Sosnowcu

strona 123 • Elżbieta Bednarz - Edukacja religijna w Kościele Zielonoświątkowym w RP na przykładzie zborów zielonoświątkowych Zagłębia Dąbrowskiego

strona 133 • Dariusz Rozmus, Sławomir Witkowski - Walory edukacyjne cmentarz żydowskich na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego

strona 141 • Dariusz Rozmus, Sławomir Witkowski - Literatura i źródła do dziejów Zagłębia Dąbrowskiego. Recenzja artykułu Anny Glimos-Nadgórskiej w „Wiadomościach Historycznych” nr 2, marzec - kwiecień 2011