X Sesja Zagłębiowska

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Rok 2011 - Edycja X (plakat)


X Sesja Zagłębiowska

Przyroda Zagłębia

Sosnowiecka Książnica serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką regionalną, na kolejną edycję Sesji Zagłębiowskiej - Przyroda Zagłębia, *ktora *odbędzie się w dniu 2 grudnia br. o godz.11.00 w Czytelni oraz Auli Biblioteki Głownej przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu. Wstęp wolny.

Celem tegorocznej edycji jest popularyzacja zagadnień przyrodniczych z elementami ekologii, geologii, ochrony środowiska, estetyki i architektury krajobrazu dotyczącej Zagłębia Dąbrowskiego ze szczegolnym uwzględnieniem Sosnowca. Jak co roku wydarzeniom głownym będzie towarzyszył wernisaż wystawy „Przyroda Zagłębia" oraz kiermasz publikacji regionalnych wydanych nakładem sosnowieckiej Biblioteki, jak rownież promocja najnowszej publikacji MBP: Architektura Zagłębia. Materiały IX Sesji Zagłębiowskiej.

Oto przygotowany przez nas i naszych szanownych gości program:

Biblioteka Głowna, ul. Zegadłowicza 2/1, tel. 032 266-64-72

11.00* - wernisaż wystawy *Przyroda Zagłębia**

kurator: Elżbieta Oleksiak

aranżacja plastyczna: Alicja Konieczna i Zofia Fryc

Aula Biblioteki Głownej przy ul. Kościelnej 11

11.45 - promocja publikacji

Architektura Zagłębia*. Materiały IX Sesji Zagłębiowskiej*

12.00 - prezentacje multimedialne:

   prof. dr hab. Maria Popczyk ‒ Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego

Przyroda estetykow

   dr Piotr Cempulik ‒ Dział Przyrody Muzeum Gornośląskiego

Ochrona biorożnorodności w południowo-wschodniej części Gornego Śląska i w Zagłębiu Dąbrowskim

   prof. dr hab. Jerzy Cabała ‒ Zakład Geologii Złoż Uniwersytetu Śląskiego

Budowa geologiczna Zagłębia Dąbrowskiego i jej wpływ na przyrodę nieożywioną

   prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik ‒ Zakład Botaniki Systematycznej Uniwersytetu Śląskiego

Wartości przyrodnicze obszarow prawnie chronionych w Zagłębiu Dąbrowskim

13.30 *-13.45 *‒ *przerwa *

   dr Julia Gora ‒ Polskie Towarzystwo Przyjacioł Przyrody „pro Natura"

Waloryzacja przyrodnicza na przykładzie Sosnowca

   mgr Paweł Kauzal ‒ Zagorskie Stowarzyszenie Regionalne "Pakosznica"

Przyroda Sosnowca i perspektywy jej ochrony na przykładzie dzielnicy Zagorze

   prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wojcik ‒ Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Wśrod zagłębiowskich lasow, łąk i rzek

14.45 *‒* dyskusja

Zapraszamy! bilety:

wstęp wolny

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego