Wystawa Polskiego Przemysłu, Handlu i Rzemiosła Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu

Z WikiZagłębie

Wystawa Polskiego Przemysłu, Handlu i Rzemiosła Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu 3 czerwca - 14 czerwca 1939 r.

Plakat Wystawy

PATRONAT

 • Generał Stanisław Skwarczyński, szef O. Z. N.
 • Dr Władysław Dziadosz, wojewoda kielecki

KOMITET HONOROWY

 • Wacław Długosz, wicemarszałek Sejmu R. P., szef okręgu kieleckiego O. Z. N.
 • Edward Balcer, prezes Izby Rzemieślniczej w Kielcach
 • Tomasz Kozłowski, prezes Kieleckiej Izby Rolniczej
 • Inż. Zygmunt Sowiński, poseł na Sejm R. P., prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu

PREZYDIUM KOMITETU

 • Prezes: Paweł Jaguczański, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu, prezes Towarzystwa Przemysłowców Zagłębia Dąbrowskiego, członek Zarządu i dyrektor Towarzystwa Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza S. A. w Sosnowcu
 • I Wiceprezes: Mgr. Kazimierz Gadomski, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
 • II Wiceprezes: Inż. Józef Galiot, b. wiceminister Komunikacji, ławnik Zarządu Miejskiego w Sosnowcu
 • Skarbnik: Roman Walewski, starosta grodzki w Sosnowcu

CZŁONKOWIE

 • Roman Cholewicki, dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Sosnowcu,
 • Józef Kaczkowski, prezydent miasta Sosnowca,
 • Mirosław Lipski, adwokat, szef obwodu będzińskiego O. Z. N.

KOMITET WYSTAWY

 • Mgr. Grzegorz Axentowicz, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kielcach
 • Józef Boxa, starosta powiatowy będziński
 • Inż. Marian Czaplicki, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla S. A., Niemce k/Strzemieszyc
 • Franciszek Czarniecki, kupiec, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich w Olkuszu,
 • pr. Alfred Dąbrowski, dyrektor Towarzystwa Przemysłowców Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu,
 • Franciszek Drożdż, poseł na Sejm R. P., Łagisza k. Będzina,
 • Aleksander Erbe, prezes Zarządu firmy "Ernest Erbe" S. A. w Zawierciu, radca Izby Przemysłowo- Handlowej w Sosnowcu
 • Bronisław Garliński, kupiec, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich w Sosnowcu
 • Edmund Gruszczyński, kupiec, wiceprezes Izby Przemysłowo - Handlowej w Sosnowcu
 • Jan Gruszczyński, właściciel zakładu mechanicznego, radca Izby Rzemieślniczej w Kielcach, Zawiercie
 • Leon de Hagen, prezes Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego, dyrektor zarządzający firmy Francuska S. A. T -wo Przemysłu Włókienniczego w Częstochowie
 • Jan Jarno, właściciel zakładu mechanicznego w Olkuszu
 • Antoni Kałkowski, kupiec, wiceprezes Stowarzyszenia Kupców Polskich w Dąbrowie Górniczej
 • Euzebiusz Łada, dyrektor Fabryki Naczyń Emaliowanych "Olkusz" S. A. w Olkuszu
 • Władysław Mazur, dyrektor Państwowego Liceum Pedagogicznego w Sosnowcu, radca Izby Rzemieślniczej w Kielcach
 • Adam Musiał, właściciel zakładu stolarskiego, radca Izby Rzemieślniczej w Kielcach, Częstochowa
 • Zygmunt Nowara, poseł na Sejm R. P., Sosnowiec
 • Czesław Nowicki, kupiec, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu, Częstochowa,
 • Ludwik Piątkowski, przemysłowiec, Sosnowiec
 • Inż. Jan Rodziewicz, dyrektor Zjednoczonych Zakładów" Modrzejów-Hantke" S. A. w Sosnowcu, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
 • Zenon Salski, kupiec, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich w Będzinie
 • Mgr. Tadeusz Siekański, wicedyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
 • Wilhelm Schon, prezes Zarządu firmy C. G. Schon S. A. w Sosnowcu, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu
 • Inż. Maciej Sieklucki, b. dł:rektor Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Ząwierciańskiego w Zawierciu
 • Franciszek Siłuszek, radca Izby Rzemieślniczej w Kielcach
 • Mgr. Franciszek Soiński, naczelnik wydziału Zarządu Miejskiego w Częstochowie
 • Aleksander Steinhagen, członek zarządu firmy Steinhagen i Saenger S. A. w Myszkowie, - wiceprezes Izby Przemysłowo - Handlowej w Sosnowcu, prezes Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Zawierciańskiego, Myszków
 • Zdzisław Szpineter, radny miasta Sosnowca
 • Inż. Ludwik Ślaski, dyrektor Kieleckiej Izby Rolniczej w Kielcach
 • Wincenty Wożniak, przedsiębiorca budowlany, radca Izby Rzemieślniczej w Kielcach, Dąbrowa Górnicza
 • Edward Zając, przedsiębiorca budowlany, radca Izby Rzemieślniczej w Kielcach, Będzin
 • Wincenty Zdanowicz, ppłk. s. s., dyrektor Towarzystwa Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego
 • Inż. Władysław Żukowski, dyrektor zarządzający Gwarectwa "Hr. Renard" w Sosnowcu, radca Izby Przemysłowo - Handlowej w Sosnowcu

KOMISJA REWIZYJNA

SEKCJE

Prasowo-Propagandowa

 • Przewodniczący: Stefan Arnold, redaktor "Kuriera Zachodniego" w Sosnowcu
 • Zastępca Przewodniczącego: Józef Oskólski, redaktor "Ekspressu Zagłębia" w Sosnowcu

Techniczno-Artystyczna

 • Przewodniczący: Tadeusz Telatycki, inż. architekt, Sosnowiec
 • Zastępca Przewodniczącego: Gustaw Martin, naczelnik Wydziału Zarządu Miejskiego w Sosnowcu

Organizacyjno-Finansowa

 • Przewodniczący: Hugon Almstaedt, wiceprezydent miasta Sosnowca
 • Zastępca Przewodniczącego: Dr. Juliusz Braun, adwokat, radca prawny Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu

Przemysłowa

 • Przewodniczący: Inż. Jan Rodziewicz, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu, dyrektor Zjednoczonych Zakładów "Modrzejów Hantke" S. A. w Sosnowcu
 • Zastępca Przewodniczącego: Dr. Alfred Dąbrowski, dyrektor Towarzystwa Przemysłowców Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu

Kupiecka

 • Przewodniczący: Edmund Gruszczyński, kupiec, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu,
 • Zastępca Przewodniczącego: Bronisław Garliński, kupiec, radca Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich w Sosnowcu
 • Zastępca Przewodniczącego: Zenon Salski, kupiec, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich w Będzinie

Rzemieślnicza

 • Przewodniczący: Teofil Świerczyński, kierownik warsztatów stolarsko-modelarskich Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w Sosnowcu, Sosnowiec,
 • Zastępca Przewodniczącego: Wincenty Woźniak, przedsiębiorca budowlany, radca Izby Rzemieślniczej w Kielcach, Dąbrowa Górnicza

Drobnej wytwórczości i przemysłu ludowego

Rolniczo-ogrodnicza

 • Przewodniczący: Inż. Józef Krajewski, Dobieszowice p. Bobrowniki k Będzina
 • Zastępca Przewodniczącego: Eleonora Boxowa, Będzin

Spółdzielcza

 • Przewodniczący: Ludwik Berbecki, prezes Rady Okręgowej Związku Spółdzielni Spożywców R. P. "Społem", Oddział w Będzinie
 • Zastępca Przewodniczącego: Stanisław Wolf, urzędnik, Czeladź 2

Samorządowa i instytucji użyteczności publicznej

 • Przewodniczący: Mgr. Antoni Izydorczyk, prezydent miasta Będzina,
 • Zastępca Przewodniczącego: Mgr. Franciszek Soiński, naczelnik wydziału Zarządu Miejskiego w Częstochowie

KIEROWNICTWO BIURA WYSTAWY

 • Mgr. Jan Puchalski, b. dyrektor Targów Wschodnich we Lwowie (początkowo)
 • Mgr. Włodzimierz Toczyłowski, referent Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu (następnie)

IDEA WYSTAWY

Zagłębie Dąbrowskie stanowi region pod wieloma względami niezmiernie interesujący. Gęste skupienie przemysłu ciężkiego i związanych z nim przemysłów przetwórczych, jak również wiele gałęzi większego, średniego i zupełnie drobnego przemysłu, który usadowił się tu w oparciu o naturalne złoża energii materialnej, jaką są tutejsze kopalnie węgla i elektrownie, oraz energii ludzkiej, jaką stanowi zdolny i zahartowany w trudnej pracy robotnik, liczne warsztaty rzemieślnicze i coraz to wzmagająca się sieć placówek polskiego handlu, składają się na wszechstronny obraz gospodarstwa zagłębiowskiego.

Przegląd wartości gospodarczych Zagłębia oraz dorobku osiągniętego polski przemysł, handel i rzemiosło, jak również przedstawienie tego ośrodka w jego całokształcie jako swoistego regionu gospodarczego, kulturalnego i turystycznego ku nauce i pokrzepieniu serc, obudzenie zainteresowania Zagłębiem wśród obcych, a pogłębienie miłości i dumy regionalnej wśród miejscowych - to były założenia, jakie przyświecały organizatorom wystawy sosnowieckiej.

Projekt urządzenia wystawy wysunięty został przez Będziński Obwód Obozu Zjednoczenia Narodowego. Celem wstępnego omówienia zagadnienia powołany został Komitet Organizacyjny pod moim przewodnictwem. Komitet ten określił charakter wystawy i miejsce oraz termin jej urządzenia. Przy ustalaniu miejsca wybór padł na hale pofabryczne firmy "C. G. Schon" dostatecznie rozległe i dogodnie położone, zaś przy wyznaczaniu terminu wystawy wzięto pod uwagę pragnienie dostosowania jej terminu do odbywających się w kraju imprez targowych i wystawowych, tak, by termin wystawy sosnowieckiej nie kolidował z terminem żadnej innej imprezy, jak oparte na poważnej tradycji i otoczone zainteresowaniem i poparciem całej Polski Targi Poznańskie i Targi Wschodnie we Lwowie, czy też targi o charakterze specjalnym lub regionalnym, jak Targi Północne i Futrzarskie w Wilnie, Targi Katowickie i Wołyńskie.

Myślą przewodnią wystawy było, obok chęci zilustrowania dorobku gospodarczego w pierwszym 20-leciu Polski Odrodzonej, dorobku opartego zresztą częstokroć o podwaliny twardej pracy polskiego przedsiębiorcy i robotnika w okresie niewoli, wykazanie związków gospodarczych, łączących Zagłębie Dąbrowskie z terenami sąsiednimi. To też poza Zagłębiem w ścisłym tego słowa znaczeniu, t. j. poza powiatem będzińskim i miastem Sosnowcem oraz powiatami zawierciańskim i olkuskim, objęto zasięgiem wystawy powiat częstochowski. Zwrócić bowiem należy z naciskiem uwagę na bardzo silne gospodarcze i ideowe więzy wiążące nas, Zagłębian, z Częstochową.

Obok obrazu właściwego miastu życia 'gospodarczego w poszczególnych placówkach przemysłowych, handlowych i rzemieślniczych, jak również ogrodnictwa i rolnictwa oraz związanych z nim zakładów, ma też wystawa za zadanie dać przegląd niektórych, choćby fragmentów, bogatej i bujnej pracy zagłębiowskich samorządów. Wkład pracy samorządu terytorialnego i gospodarczego jest jednym z istotnych czynników, które przyczyniły się do gospodarczego i kulturalnego podniesienia tego okręgu.

Po ukończeniu prac przygotowanych przez Komitet Organizacyjny dalsze czynności przejął Komitet Wystawowy, w którym wzięli udział przedstawiciele całego samorządu gospodarczego woj. kieleckiego w osobach reprezentantów izb: przemysłowo-handlowej, rzemieślniczej i rolniczej oraz samorządu terytorialnego w osobach przedstawicieli miast: Sosnowca, Będzina, Czeladzi, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Olkusza i Zawiercia. Komitet powołał 10 sekcyj, których zadaniem była pomoc organizacyjna fachowo-gospodarcza oraz czuwanie nad przygotowaniem poszczególnych działów wystawy. Dla czynności wykonawczych powołano biuro wystawy.

Pierwsza Wystawa Polskiego Przemysłu, Handlu i Rzemiosła w Zagłębiu Dąbrowskim ze sfery zamierzeń i projektów przeszła w okres realizacji i czynu. Nie jest rzeczą organizatorów, którzy poświęcili tej sprawie swój bezinteresowny trud w głębokim przeświadczeniu, że służą dobrej, społecznej sprawie, oceniać wyniki tej próby. Niewątpliwie impreza ta, jak każda praca pionierska, która przebijać się dopiero musi przez gąszcz trudności i doświadczeń, mieć może wiele usterek i niedociągnięć. jeśli jednak wzmoże ona zainteresowanie Zagłębiem Dąbrowskim i pogłębi jego znajomość, jeśli da zwiedzającym przegląd dorobku polskiego przedsiębiorcy lub polskiego robotnika, pracujących w niezmiernie trudnych warunkach, jeśli wykaże na których odcinkach pracy jesteśmy już odpowiednio zaawansowani, a które dziedziny oczekują jeszcze na inicjatywę polskiego kapitału i pracę polskiego pracownika, jeśli wzmoże ona poczucie własnej siły, a przede wszystkim pobudzi energię do dalszej pracy - cel jej będzie osiągnięty.

Kazimierz Gadomski, W-ce Prezes Komitetu Wystawy, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW

STOISKO NR NAZWA WYSTAWCY ADRES
40 Arct M. Zakłady Wydawnicze S. A. w Warszawie, Okręg Śląski w Katowicach Katowice, ul. Kościuszki 28
140 Banachiewicz J. inż. Wytwórnia Maszyn w Zawierciu S. A. Zawiercie, ul. Paderewskiego 32
109 Belgijska S. A. Południowo Polskich Hut Szklanych w Ząbkowicach i Szczakowie Ząbkowice i Szczakowa
52 Brózda Walenty "Kons. Rapid" Wytwórnia Aparatów do konserwowania owoców i artykułów gospodarstwa domowego Poznań, ul. Małeckiego 23 m. 3
57 Cech Stolarzy w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 16
193 Cech Ślusarzy, Kowali, Tokarzy, Pilnikarzy i Kotlarzy w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 16
184 Cech Zdunów w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Nowa 10
51 Centrala Handlowa Przemysłu Ludowego i Chałupniczego Sp. z o. o. w Kielcach Kielce, ul. Sienkiewicza 47.
93 Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności Hurtownia w Sosnowcu Sosnowiec, ul. 3 Maja 20
135 Czechowski H. Zakłady Przemysłowe w Sosnowcu Sosnowiec
73 Czechowski Władysław Skład Materiałów Piśmiennych, Ram i Tapet Sosnowiec, ul. 3 Maja 8
162 "Czeladź" Francuska S. A. Bezimiennych Kopalń Węgla Czeladź 2 kolonia Piaski
132 Dietel H. S. A. Przemysłu Włókienniczego w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Żeromskiego 1.
104 Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim Będzin, ul. Małobądzka 193-149.
106 "Elektryczność" T-wa Akc. Zakłady Elektrochemiczne w Ząbkowicach Ząbkowice
139 Erbe Ernest Fabryka Łączników i Wyrobów Lano-Kutych S. A. w Zawierciu Zawiercie, ul. Pierackiego 2
173a "Expres Zagłębia" Dziennik Sosnowiec, ul. Teatralna 1a.
118 Fabryka Szkła, dawna S. Reich S. A. w Zawierciu Zawiercie
82 Florek Andrzej i S-ka, Polski Samodział Zdobniczy Piotrków Trybunalski, ul. Krakowska 20
124 Aulich B. Wyrób Krawatów i Spinek Zawiercie, ul. Piaskowa 28
186 Grenda Jan Warsztaty Mechaniczne i Miedziano-Kotlarskię Sosnowiec, ul. Grabowa 9
102 "Gródków" Klinkiernia Będzińskiego Powiatowego Związku Samorządowego Gródków, gm. Łagisza, p-ta Będzin
156 Gwarectwo "Hrabia Renard" w Sosnowcu Sosnowiec
38 Hartman Oskar Wytwórnia Szmerglowych Osełek Będzin, ul. Sielecka 55
88 Herllich Bolesław Aparaty do włosów Katowice, ul. Teatralna 12
188 Hesse Adam Przedsiębiorstwo Robót Blacharsko-Dekarskich Sosnowiec, ul. Orla 11
196 Hlawski Józef Materiały Piśmienne, Kolektura Loterii Klasowej, Dzienniki i Czasopisma, Ogłoszenia w Sosnowcu Sosnowiec, ul. 3 Maja 23
156 "Huta Bankowa" Zakłady Hutnicze T-wo Akcyjne w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 18
114 "Huta Ludwików" S. A. w Kielcach Kielce
76 "Hydro-Termo" Zakłady Przemysłowo-Handlowe Stempkowski Andrzej Sosnowiec, ul. Swobodna 12
48 Izba Rolnicza w Kielcach. Kielce
17 Izba Przemysłowo-Handlowa w Sosnowcu Sosnowiec
190 Jędrysik Emanuel Fabryka Kafli "Wancerzów", Fabryka Wózków i Samochodzików Dziecięcych "Torpedo" Wancerzów, poczta Mstów
112 "Karpaty" Sprzedaż Produktów Naftowych, Oddział w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 3
77 Kinderman Edward Wyroby Metalowe Częstochowa, Aleja Wolności 12
85 Klimkiewicz Franciszek "Lactolin" Skład Apteczny w Częstochowie Częstochowa, Al. Wolności 44
110 Kowalczyk Stefan Odlewnia Żeliwa Sosnowiec, ul. Floriańska 42
11 "Kurier Zachodni", Dziennik, Sosnowiec Sosnowiec, ul. Piłsudskiego
6 Kwaśniok Alojzy "Alka" Wytwórnia Soków Owocowych, Karmelów i Musztardy Katowice, ul. Kozielska 79
99 Unierzyski Stefan Wojkowice Komorne Wojkowice Komorne
96 Łuczywo Stefan Skład Futer i Pracownia Kuśnierska Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 8
3 Małopolski Związek Mleczarski, Oddział w Sosnowcu Sosnowiec
101 "Merkury" Biuro Techniczno-Handlowe w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Pierackiego 4
109 "Mikavit" Zakłady S-ka z o. o. w Radomiu Radom, ul. Limanowskiego 9
163 Modrzejów-Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze S. A. w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Francuska 12
129 Myszkowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu S. A. Myszków
169 "Olkusz" Fabryka Naczyń Emaliowanych S. A. w Olkuszu Olkusz
84 "Pani" Wytwórnia Kapeluszy Damskich A. Wiżeniówna Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 14a
114 Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach. Pionki
143 "Perun" Francuskie Towarzystwo Akcyjne Dąbrówka Mała, ul. Grażyńskiego 28
172 Poczta i Telegraf, Dyrekcja Okręgowa w Krakowie Kraków
191 "Polfamin" Fabryka Farb Mineralnych w Wołowie Wołów, poczta Stąporków
108 "Radocha" S. A. Fabryk Chemicznych w Sosnowcu Sosnowiec, Kolonia Radocha
192 "Rzemiosło" Spółdzielnia Wytwórcza Rzemieślnicza z o. o. w Radomiu Radom, ul. Traugutta 29a
174 "Saturn" T-wo Górniczo-Przemysłowe S. A. w Sosnowcu Sosnowiec, Kol. Saturn
132 Schon C. G. S. A. Przemysłu Włókienniczego w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Chemiczna
29 Składnica Harcerska; Namioty, mundury, ekwipunek polowy, odzież zawodowa Sosnowiec, ul. Warszawska 1
24 Śliwa Stanisław (Dział Spożywczy) Sosnowiec, Rudna 15a
182 Solvay Zakłady w Polsce z o. o. Kopalnie i Cementownie "Grodziec" Grodziec k/ Będzina
22 Sołtysik Stanisław Wyroby Betonowe Wojkowice Komorne, ul. Cmentarna 18
168 Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza T-wo Akc. w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Nowopogońska 1
151 Sosnowieckie T-wo Kopalń i Zakładów Hutniczych S. A. Sosnowiec, ul. 3 Maja 27
89 "Spójnia" Strzemieszyckie Zakłady Szczotkarskie K. Michalski i S-ka Strzemieszyce, ul. Stacyjna 75
191 Spółdzielnia Szewców "Opatrzność" w Wolbromiu Wolbrom, ul. Krakowska 20
3 Spółdzielnia Ziemiańska z o. o. dla zbytu mleka w Sosnowcu Sosnowiec
60 Spółdzielnia Zjednoczonych Stolarzy w Sosnowcu Sosnowiec, Piłsudskiego 17
127 "Stara Sosnowiczanka" Fabryka Pończoch Jana Gaika Sosnowiec, ul. Warszawska 8
139 Steinhagen Saenger Fabryka Papieru i Celulozy S. A. w Myszkowie. Myszków
124 "Stradom" Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych S. A. w Częstochowie (Zarząd), Warszawa, pl. Napoleona 9
5 Szczeciński Zdzisław Ogrodnictwo ?
86 Szczerbowski R. Nowości i Wynalazki Gospodarcze Biała k. Bielska, Komorowiec 355
76 Szczurek Jan, Wyroby Metalowe Poznań, ul. Kopczyńskiego 69
130 Szencer August, Myszkowska Przędzalnia S. A. Warszawa, ul. Trębacka 4
78 Taran Zakład Druciany w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Będzińska
81 Tomczyk J. Wytwórnia Mebli Sosnowiec, ul. Pierackiego 1
168a "Torpeda" Dziennik Sosnowiec, ul. Sobieskiego 42a
156 Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Metalurgicznego w Polsce Francuska S. A. Radomsko
123 Towarzystwo Eksploatacyjne dla Przemysłu Trykotażowego Sp. z o. o. Sosnowiec, ul. Żeromskiego 1
132 T-owo Przemysłu Włókienniczego Societe Anonyme de L'Industrie Textile Częstochowa, ul. l-go Maja 19
48 T-owo Stałej Wystawy Wyrobów Szkolnych w Sosnowcu Sosnowiec, ul. Warszawska 6
24 Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim S. A. Katowice, pl. Wolności
191a Trąmpczyńska Józefa, Pracownia Firanek i Kapeluszy Choszczówka k/Warszawy
8 Trąmpczyński Przemysław, Wytwórnia Preparatów i Przetworów Soji i Zielarnia Choszczówka k/Warszawy
90 Trzaska, Evert i Michalski S. A. w Warszawie, oddział w Katowicach Katowice, ul. Mikołowska 15
20 Ubezpieczalnia Społeczna w Sosnowcu Sosnowiec
132 "Union Textile" S-ka Akc. Przędzalnia Wełny Czesankowej w Częstochowie Częstochowa, ul. Narutowicza 80
180 "Wiek" S. A. Przemysłu Cementowego w Ogrodzieńcu Ogrodzieniec k/Zawiercia
27-28 Wilczyński Stefan Wytwórnia Win i Miodów Dąbrowa Górnicza, ul. 3-go Maja 14
87 Witwicki Stefan, Zakład Mechaniczno-Stolarsko-Ciesielski Czeladź, Wjazdowa 6.
115 Wolbrom S. A. Fabryka Wyrobów Gumowych Wolbrom
- Wrzesiński Józef, Artyści Malarze Zagłębia Dąbrowskiego Sosnowiec, ul Czysta 7
178 "Wysoka" Fabryka Portland Cementu Sp. Akc. w Wysokiej Wysoka k/ Zawiercia
6 Zarząd Miejski miasta Będzina Będzin
12 Zarząd Miejski miasta Częstochowy Częstochowa
9 Zarząd Miejski miasta Dąbrowy Górniczej Dąbrowa Górnicza
2 Zarząd Miejski miasta Sosnowca Sosnowiec
43 Żeńska Szkoła Rzemiosł i Gimnazjum Krawieckie im. ks. kan. Fr. Raczyńskiego Sosnowiec, ul. Kaliska 58