Wyższa Szkoła Humanitas

Z WikiZagłębie

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu powstała 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Jej założycielem był Aleksander Dudek, pełniący funkcję Kanclerza Uczelni. Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej szkołę wpisano do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 110.

Humanitas prowadzi studia na poziomie I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe, prowadzi badania naukowe i jest organizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów. Od 2014 uczelnia posiada wydział zamiejscowy w Czechach.