Wpadaj na Małacha

Z WikiZagłębie
Logo akcji Wpadaj na Małacha

Wpadaj na Małacha - inicjatywa promująca sosnowiecką ulicę Stanisława Małachowskiego jako miejsce do spędzania do spędzania wolnego czasu. Jej pomysłodawcą jest sosnowiecki działacz społeczny Rafał Siciński. W 2016 przekonał on władze miasta do wyznaczenia wzdłuż ulicy miejsc pod ogródki gastronomiczne. W tym samym roku w ramach akcji odbyły się: Urodziny Małachowskiego, Sosnowiecki Oktoberfest czy Narodowe czytanie na Małachowskiego.