Województwo śląskie - przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Plik:.jpg
Tytuł Województwo śląskie - przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe
Rok wydania 2004
Liczba stron 224
Autor
Autor Renata Dulias, Adam Hibszer

Informacje:

Autor: Renata Dulias, Adam Hibszer

Wydawca: Wydawnictwo Kubajak

ISBN 83-87971-70-7

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2016

Ilość stron: 224

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 04 • Spis treści

strona 07 • Wstęp

strona 08 • Śląsk - pochodzenie nazwy

strona 09 • Położenie i podział administracyjny

strona 14 • Środowisko przyrodnicze

strona 14 • Budowa geologiczna

strona 22 • Rzeźba

strona 28 • Bogactwa naturalne

strona 33 • Warunki klimatyczne

strona 36 • Stosunki wodne

strona 41 • Gleby

strona 43 • Szata roślinna

strona 51 • Świat zwierzęcy

strona 56 • Ochrona przyrody

strona 56 • Rezerwaty przyrody

strona 64 • Parki krajobrazowe

strona 73 • Inne formy ochrony przyrody

strona 80 • Regiony fizycznogeograficzne

strona 80 • Wyżyna Przedborska

strona 83 • Niecka Nidzicka

strona 83 • Wyżyna Woźnicko-Wieluńska

strona 88 • Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

strona 89 • Wyżyna Śląska

strona 92 • Nizina Śląska

strona 94 • Kotlina Oświęcimska

strona 94 • Kotlina Ostrawska

strona 95 • Pogórze Zachodniobeskidzkie

strona 96 • Beskidy Zachodnie

strona 99 • Historia regionu

strona 99 • Zarys historii regionu

strona 103 • Dzieje osadnictwa

strona 111 • Historia górnictwa i hutnictwa

strona 121 • Ludność i gospodarka

strona 121 • Ludność

strona 127 • Przemysł

strona 135 • Usługi

strona 137 • Rolnictwo

strona 141 • Transport

strona 145 • Degradacja środowiska przyrodniczego

strona 145 • Przeobrażenia rzeźby

strona 148 • Zanieczyszczenie powietrza

strona 149 • Przekształcenia stosunków wodnych

strona 150 • Degradacja gleb

strona 152 • Przekształcenia flory i fauny

strona 155 • Dziedzictwo kulturowe

strona 155 • Kultura ludowa

strona 161 • Instytucje kultury i twórcy

strona 168 • Szkolnictwo

strona 172 • Obiekty zabytkowe

strona 174 • Zamki

strona 176 • Pałace i dwory

strona 178 • Klasztory i kościoły

strona 180 • Architektura drewniana

strona 184 • Sanktuaria pielgrzymkowe

strona 188 • Miejscowości zabytkowe

strona 188 • Zabytkowe osiedla

strona 194 • Zabytki techniki

strona 195 • Parki i inne obiekty zabytkowe

strona 200 • Turystyka i rekreacja

strona 200 • Turystyka piesza,rowerowa i zmotoryzowana

strona 201 • Narciarstwo

strona 202 • Jeździectwo, wspinaczka i lotniarstwo

strona 203 • Sporty wodne

strona 203 • Sanatoria

strona 204 • Atrakcje turystyczne

strona 205 • Noclegi

strona 211 • Materiały informacyjno-reklamowe

strona 222 • Główne źródła bibliograficzne