Wojciech Starzewski-Ostoja

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

STARZEWSKI-OSTOJA WOJCIECH


http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wojciech-ludwik-jozef-starzewski

Urodził się 13 stycznia 1902 r. we Lwowie w rodzinie lekarskiej. Maturę uzyskał w 1920 r. w Krakowie, studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył w 1927 r. i uzyskał tytuł doktora wszech nauk lekarskich. Pracę podjął jako asystent w I Klinice Chorób We- wnętrznych. W 1928 r. odbył jedno- STARZEWSKl-oSTOJA WOJCIECH (1902-1962) roczne, obowiązkowe szkolenie woj- skowe w Szkole Podchorążych Sani- tarnych w Warszawie. Od 1929 r. asystent Szpitala św. Łazarza w Krakowie i wykładowca w szkole położnych. Od 1932 r. starszy asystent w Klinice Położnidzej i Chorób Kobie- cych w Krakowie pod kierunkiem prof. Januarego Zubrzyckiego. W 1938 r., na drodze konkursu, został ord}'llatorem oddziału ginekologi- cznego Centralnego Szpitala Ubez- pieczalni Społecznej w Sosnowcu. Podczas okupacji pracował w szpitalu w Dąbrowie Górniczej, a później wrócił na wcześniej zajmowane stanowisko ordynatora. W 1951 r. powo1nny na kierownika Kliniki Położniczo-GinekulogicZllej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu przy ul. Traugutta, był jej orgallizatorem. W 1955 r. jako docent, a od 1959 r. prof. medycyny, kierował kliniką do 1962 r.,~. do śmierci. Od 1952 r. był specjalistą wojewódzkim w gine- kologii i położnictwie w Katowicach. Opublikował 40 prac naukowych, wykształcił około 30 specjalistów ginekologii i położnictwa, pod jego kierunkiem kilkunastu lekarzy uzy- skało stopnie doktorskie. W -1953 r. współzałożyciel Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekolo- gicznego, był członkiem Zarządu Głównego tego Towarzystwa i człon- kiem zespołu redakcyjnego " Gineko- logii Polskiej ". W 1958 r. zorga- nizował Oddział Katowicki Towa- rzystwa $wiadomego Macienyństwa, którego był przewodniczącym. Wieloletni wiceprzewodniczący Oddziału Wojewódzkiego PTL. Honorowy członek Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego. Odznaczony Złotym ~żem Zasługi i odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia. Zmarł 1 listopada 1962 r. Pochowany w Ruszce k. Kra- kowa. Żonaty, troje dzieci, które są leka17:J.rni. Syn Jacek - chirurg, prof. Śląskiej Akademii Medycznej.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego