Wojciech Marczak

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Prof. dr hab. Wojciech Marczak (13 I 1963) – fizykochemik związany z Sosnowcem-Pogonią. Syn doc. dr. Mariana Marczaka.

Doktorat (Uniwersytet Śląski, 1993), habilitację (Uniwersytet Wrocławski, 2002) oraz tytuł naukowy profesora (2018) uzyskał w zakresie chemii fizycznej. Specjalizuje się w problematyce właściwości termodynamicznych roztworów (ze szczególnym uwzględnieniem amin heterocyklicznych, także o zmiennym składzie izotopowym H/D), warunkowanych realizacją oddziaływań niekowalencyjnych (głównie w postaci wiązań wodorowych), badanych z wykorzystaniem metod akustyki molekularnej.

Związany pierwotnie z Uniwersytetem Śląskim (1 X 1987 – 30 I 2012). Piastował (2005-2008) godność Zastępcy Dyrektora Instytutu Chemii oraz kierował (2006-2012) Zakładem Chemii Fizycznej Instytutu Chemii. W Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego (1 X 2012 – 19 II 2019) pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora (2014-2017) oraz (2017-2019) pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii. Jednocześnie prowadził zajęcia dydaktyczne w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej (1 X 2008 – 30 IX 2018). Obecnie pracuje na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza. Odbył liczne staże naukowe w ośrodkach zagranicznych (Uniwersytet w Rostocku, 2001-2002; Université Paul Verlaine / Université de Lorraine, 2004-2012; Uniwersytet Federalny w Kazaniu, 2014-2017).

Pośród zainteresowań pozanaukowych prof. dr. hab. Wojciecha Marczaka wymienić można fotografię oraz historię [1].


Bibliografia

1. J.T. Hołaj-Krzak. Wywiad autorski.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego