Witold Grunwald

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ???1861
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

GRUNWALD WITOLD

Urodził się 31 października 1902 r. w Dąbrowie Górniczej. Po- czątkowo uczęszczał do Szkoły Rolnej w Będzinie, a następnie do Gim- nazjum W. Łukasińskiego w Dąbro- wie Górniczej, gdzie uzyskał maturę w 1928 r. W wieku 17 lat, jako ocho- tnik, brał udział w wojnie polsko- bolszewickiej w 1920 r. Studia lekar- skie ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego wroku 1930. Pracował początkowo w Szpi-talu Dzieciątka Jezus, skąd został po- wołany do Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, gdzie uzyskał stopień podporucznika. Po przeszkoleniu wojskowym podjął pracę w Klimon- towie (dziś dzielnica Sosnowca) jako lekarz kopalni i rejonowy, speh1iając obowiązki lekarza rodzinnego. Pod- czas okupacji czynnie współdziałał z podziemną Annią Krajową w lasach okolicy Maczek i Jaworzna, za co był później odznaczony medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939. Po okupacji współtworzył zręby górniczej służby zdrowia, której poświęcił następne lata pracy zawodowej. W dowód uznania otrzymał tytuł Dyrektora Górniczego m stopnia. Jego pasja do podróżowania zawiodła go do wielu krajów Afiyki i Azji; był zawołanym filatelistą. Dobre serce i wysokie umiejętności zjednały mu bardzo duże uznanie w środowisku gdzie mieszkał i pracował. Odzna- czony Złotym Medalem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro- dzenia Polski. Syn Andrzej - lekarz, córka Teresa - fannaceutka. Zmarł 15 lipca 1984 r.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego