Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Wielka Wojna na Jurze.jpg
Tytuł '''Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych'''
Rok wydania 2015
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwo Libron Filip Lohner - Kraków
Liczba stron 779
Format 172x245 mm
Autor
Krzysztof Orman, Piotr Orman
Pod redakcją
{{{pod redakcją}}}

Informacje:

Autor: Krzysztof Orman, Piotr Orman

Wydawca: Wydawnictwo Libron Filip Lohner - Kraków

Miejsce i rok wydania: Kraków, 2015

Ilość stron: 779

Oprawa: twarda (miękka dla wydania z 2017 roku)

ISBN 978-83-65148-13-1

Opis:

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (potocznie zwana Jurą) to atrakcyjny turystycznie region rozpoznawalny głównie za sprawą efektownych wapiennych ostańców skalnych. Jego przebogata historia kojarzona jest głównie ze średniowieczem, a to za sprawą Orlich Gniazd, czyli malowniczych ruin zamków obronnych z czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Obszar prawie w ogóle nie jest kojarzony z wydarzeniami I wojny światowej. Temat ten funkcjonował do niedawna w dość wąskim gronie pasjonatów, natomiast w dostępnej literaturze przedmiotu był ledwie zasygnalizowany. Mało znane są wydarzenia z późnej jesieni 1914 roku, kiedy to Jura stała się areną zaciętych walk między wojskami rosyjskimi z jednej, a niemieckimi i austro-węgierskimi z drugiej strony. Wielka Wojna na Jurze poświęcona jest genezie, przebiegowi i rezultatom tych zmagań, a także poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego wydarzenia te – mimo iż odcisnęły swe piętno na całym regionie, a także wywarły wpływ na dalsze, strategiczne decyzje walczących stron – stosunkowo szybko popadły w prawie całkowite zapomnienie. Podobna sytuacja dotyczy jurajskich cmentarzy i kwater wojennych, które jako materialne pamiątki toczonych tutaj walk są niewątpliwie warte bliższego poznania. Nie mniej istotne są również informacje na temat zmian następujących w tym zakresie – likwidacji, przenoszenia lub zniszczenia poszczególnych obiektów, dokonanych na przestrzeni lat do chwili powstania tej książki. Bazą źródłową Wielkiej Wojny na Jurze są m.in. dzienniki bojowe walczących tu jednostek, wspomnienia bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń oraz niepublikowane dotąd w Polsce materiały archiwalne.

Bracia Piotr i Krzysztof Ormanowie, absolwenci wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicy jurajscy, zajmujący się problematyką związaną z I wojną światową na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Autorzy licznych publikacji prasowych dotyczących tego zagadnienia.

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 11 • Wykaz skrótów

strona 13 • Wstęp

strona 19 • Podziękowania

Część pierwsza

strona 23 • Charakterystyka areny opisywanych wydarzeń

strona 23 • Zasięg Wielkiej Wojny na Jurze

strona 24 • Kilka słów o regionie

strona 25 • Charakterystyka ogólna

strona 27 • Krajobraz i roślinność Jury

strona 28 • Rys historyczny

strona 33 • Jura A.D. 1914

strona 35 • Kraków - miasto-twierdza

strona 41 • Początek konfliktu

strona 41 • Wybuch I wojny światowej

strona 41 • Plany wojenne frontu frontu wschodniego

strona 41 • Niemcy

strona 42 • Austro-Węgry

strona 44 • Rosja

strona 45 • Czynniki decydujące o powodzeniu zamierzeń

strona 46 • Organizacja wojsk

strona 47 • Wojska niemieckie

strona 50 • Wojska austro-węgierskie

strona 54 • Wojska rosyjskie

strona 57 • Podsumowanie

strona 59 • Wybuch Wielkiej Wojny a działania na Jurze

strona 59 • Wojska rosyjskie na Jurze i ich zadania na wypadek wojny

strona 61 • Wojska państw centralnych i ich zadania na wypadek wojny

strona 63 • Początek konfliktu

strona 70 • Kompania Kadrowa - Legiony Polskie

strona 73 • Podsumowanie

strona 75 • Geneza powrotu Wielkiej Wojny na Jurę

strona 75 • Realizacja założeń planów wojennych - działania na froncie wschodnim do 28 września 1914 roku

strona 75 • Ofensywa wyprzedzająca i utrata Lwowa

strona 80 • Prusy Wschodnie - bitwa pod Tannenbergiem i nad jeziorami mazurskimi

strona 83 • Rezultaty pierwszych działań na froncie wschodnim

strona 84 • Ofensywa Wisła-San

strona 84 • Zamierzenia państw centralnych

strona 86 • Plan Stawki

strona 90 • Początek ofensywy: od 28 września do 9 października 1914 roku

strona 95 • Działania w Królestwie Polskim między 9 a 12 października 1914 roku

strona 99 • Przygotowania do dalszych działań w Królestwie Polskim od 13 do 20 października 1914 roku

strona 104 • Bitwa pod Dęblinem i rozwój sytuacji pod Warszawą: od 22 do 26 października 1914 roku

strona 110 • Działania w Galicji od 10 października do 2 listopada 1914 roku

strona 113 • Odwrót sprzymierzonych w Królestwie i Galicji: od 27 października do 3 listopada 1914 roku

strona 120 • Podsumowanie ofensywy Wisła-San

strona 123 • Utworzenie frontu na Jurze - plany stron

strona 123 • Sytuacja ogólna na froncie wschodnim w początkach listopada 1914 roku

strona 126 • Plany powstrzymania "walca parowego"

strona 126 • Zamiary dowództwa niemieckiego a stanowisko Austro-Węgier

strona 129 • Plan niemiecki

strona 132 • Plany austro-węgierskie

strona 140 • Plany rosyjskie

strona 143 • Przygotowania do zwrotu zaczepnego na Jurze: od 6 do 15 listopada 1914 roku

strona 144 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda i Twierdza Kraków

strona 147 • 1. Armia GdK Victoria Dankla

strona 151 • Grupa Operacyjna Woyrscha i 2. Armia GdK Böhm-Ermollego - Armia Woyrscha

strona 156 • Założenia zwrotu zaczepnego

strona 158 • Postępy wojsk rosyjskich od 2 do 15 listopada 1914 roku

strona 158 • Realizacja dyrektywy Stawki (2-10 listopada)

strona 162 • Dalsze plany i postępy wojsk rosyjskich (10-15 listopada)

strona 165 • Przybycie wojsk rosyjskich na Jurę

strona 168 • Rozkaz do ataku - początek zwrotu zaczepnego

strona 169 • Podsumowanie

strona 177 • Przygotowania do zwrotu zaczepnego w relacjach walczących i mieszkańców Jury

strona 178 • Opisywane tereny jako pole walki I wojny światowej

strona 178 • Okolice Krakowa

strona 178 • Jura Polska

strona 181 • Na północ od Częstochowy

strona 182 • Utworzenie frontu na Jurze w relacjach sprzymierzonych

strona 182 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 183 • 1. Armia GdK Dankla

strona 198 • Armia Woyrscha

strona 203 • Powrót wielkiej wojny na Jurę oczyma mieszkańców

strona 208 • Utworzenie frontu na Jurze w relacjach rosyjskich

strona 215 • Podsumowanie

strona 217 • Wielka Wojna na Jurze: od 16 do 25 listopada 1914 roku

strona 219 • Uwagi wprowadzające

strona 219 • Poniedziałek, 16 listopada 1914 roku

strona 219 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 219 • 1. Armia GdK Dankla

strona 224 • Armia Woyrscha

strona 232 • Podsumowanie działań 16 listopada 1914 roku

strona 236 • Wtorek, 17 listopada 1914 roku

strona 237 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 239 • 1. Armia GdK Dankla

strona 245 • Armia Woyrscha

strona 263 • Podsumowanie działań 17 listopada 1914 roku

strona 268 • Środa, 18 listopada 1914 roku

strona 268 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 277 • 1. Armia GdK Dankla

strona 296 • Armia Woyrscha

strona 299 • Podsumowanie działań 18 listopada 1914 roku

strona 301 • Czwartek, 19 listopada 1914 roku

strona 303 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 306 • 1. Armia GdK Dankla

strona 329 • Armia Woyrscha

strona 333 • Podsumowanie działań 19 listopada 1914 roku

strona 236 • Piątek, 20 listopada 1914 roku

strona 338 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 343 • 1. Armia GdK Dankla

strona 352 • Armia Woyrscha

strona 356 • Podsumowanie działań 20 listopada 1914 roku

strona 357 • Sobota, 21 listopada 1914 roku

strona 360 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 363 • 1. Armia GdK Dankla

strona 372 • Armia Woyrscha

strona 377 • Podsumowanie działań 21 listopada 1914 roku

strona 379 • Niedziela, 22 listopada 1914 roku

strona 380 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 386 • 1. Armia GdK Dankla

strona 400 • Armia Woyrscha

strona 403 • Podsumowanie działań 22 listopada 1914 roku

strona 407 • Poniedziałek, 23 listopada 1914 roku

strona 408 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 414 • 1. Armia GdK Dankla

strona 420 • Armia Woyrscha

strona 422 • Podsumowanie działań 23 listopada 1914 roku

strona 426 • Wtorek, 24 listopada 1914 roku

strona 426 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 431 • 1. Armia GdK Dankla

strona 440 • Armia Woyrscha

strona 442 • Podsumowanie działań 24 listopada 1914 roku

strona 444 • Podsumowanie działań od 16 do 24 listopada 1914 roku

strona 451 • Działania od 25 do 30 listopada 1914 roku

strona 451 • Nowy plan Conrada von Hötzendorfa

strona 453 • Plany rosyjskie

strona 456 • Ku wojnie pozycyjnej

strona 456 • 4. Armia arcyksięcia Józefa Ferdynanda

strona 460 • 1. Armia GdK Dankla

strona 469 • Armia Woyrscha

strona 480 • Podsumowanie działań od 25 do 30 listopada 1914 roku

strona 483 • Wojna pozycyjna: działania na Jurze od 1 do 15 grudnia 1914 roku

strona 487 • Wojna pozycyjna w relacjach walczących

strona 497 • Odwrót wojsk rosyjskich-koniec frontu na Jurze

strona 505 • Zakończenie

strona 513 • Sytuacja ludności cywilnej bezpośrednio przed i w trakcie walk na Jurze

Część druga

strona 521 • Jurajskie cmentarze wojenne. Geneza powstania i historia obiektów.

strona 521 • Porządkowanie pól bitewnych i tworzenie cmentarzy. Lata 1915-1918.

strona 533 • II Rzeczpospolita

strona 537 • 1939-2014

strona 541 • Cmentarze wojenne - charakterystyka obiektów

strona 541 • Uwagi wprowadzające

strona 542 • Komenda powiatowa (KK) Dąbrowa

strona 590 • Cmentarze i kwatery z terenu okupacji niemieckiej, które w dwudziestoleciu międzywojennym znalazły się w powiecie zawierciańskim

strona 598 • Komenda powiatowa Olkusz

strona 650 • Komenda powiatowa Noworadomsk (Radomsko)

strona 690 • Częstochowa i obiekty z obszaru okupacji niemieckiej, które po 1918 roku znalazły się w granicach powiatu częstochowskiego

strona 697 • Kilka obiektów z terenu KK Włoszczowa związanych z bitwą jurajską

strona 705 • Żołnierze spoczywający na jurajskich cmentarzach i kwaterach wojennych

strona 705 • Uwagi wprowadzające

strona 709 • Spis imienny

strona 759 • Bibliografia

Aneks

strona 767 • Rozmieszczenie jednostek bezpośrednio przed walkami na Jurze i w ich początkowej fazie (17-21 listopada 1914 roku)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego