Wanda Barańska

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

BARAŃSKA WANDA

Urodziła się w Dąbrowie Górni- czej. Liceum im. E. Platerw Sosnowcu ukończyła w 1951 r., a studia medy- czne w Śląskiej Akademii Medycznej w 1956 r. Od 1957 r. do końca życia pracowała w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu na stanowisku kierowni- ka laboratorium analitycznego. Jako pierwsza w Zagłębiu Dąbrowskim uzyskała specjalizacje I i li stopnia z analityki lekarskiej, była inspektorem w tej specjalności na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu. Pod jej kierunkiem wielu lekarzy i innych pracowników z wyższym wykształce- niem uzyskało tytuły specjalistów analityki. Dobry organizator, wprowa- dziła do użytku szpitalnego wiele nowych metod analitycznych. Zor- ganizowała przy Szpitalu nr 2 Punkt KIWiodawstwa i przez wiele lat pehriła funkcję kierownika. Bardzo lubiana i ceniona przez współpracowników i lekarzy. Pochowana w Sosnowcu przy głównej alei cmentarza przy Al. Mireckiego.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego