Walec wojny w południowej polsce 1944-1945

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Walec wojny w południowej Polsce 1944-1945.jpg
Tytuł Walec wojny w południowej polsce 1944-1945
Rok wydania 2014
Miejsce wydania Oświęcim
Wydawca Wydawnictwo Napoleon V
Liczba stron 436 + 7 wklejek
Format 170x240 mm
Autor
Autor Henryk Stańczyk

Spis treści

Informacje:

Autor:Henryk Stańczyk

Wydawca: Wydawnictwo Napoleon V

Miejsce i rok wydania: Oświęcim, 2014

Ilość stron: 436 + 7 wklejek

Oprawa: twarda

ISBN 978-83-7889-126-0

O autorze

Prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk (1941) jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie. Wcześniej pracował w Wojskowym Instytucie Historycznym, Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Zajmuje się historią najnowszą i problematyką II wojny światowej od strony wojskowej. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych działaniom polskich jednostek wojskowych w obronie Polski w 1939 roku, walkom PSZ na Zachodzie, i Wojska Polskiego na froncie wschodnim. Prace te powstały w oparciu o badania archiwalne prowadzone w Polsce, w Rosji, na Białorusi i w Niemczech. Charakteryzuje je duża dokładność faktograficzna oraz obiektywizm badaczy. Przeznaczone są głównie dla kadry sił zbrojnych, studentów szkół wojskowych a także dla miłośników historii wojskowej.

Opis:

Praca „Walec wojny w południowej Polsce 1944-1945” poświęcona jest działaniom wojennym toczonym przez 1 Front Ukraiński przeciwko niemieckiej Grupie Armii „Północna Ukraina”, a później Grupie Armii „A” i „Środek”. W wyniku tych operacji prawie cała południowa Polska wraz z Zagłębiem Dąbrowskim, Górnym Śląskiem i Opolszczyzną została uwolniona od Niemców. Rozważania autora koncentrują się głównie na planach stron walczących oraz ich realizacji na polu walki. Pokazują proces przygotowania i zabezpieczenia operacji pod względem logistycznym, medycznym i sanitarnym. Ukazują także proces przejmowania przez polską administrację od Armii Czerwonej ziem, które po wojnie stały się częścią województwa śląsko-dąbrowskiego.

Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 7 • Wstęp

strona 19 • Charakterystyka obszaru operacyjnego południowej Polski pomiędzy Wisłą a Odrą

strona 19 • Ukształtowanie i rzeźba terenu

strona 25 • Przeszkody wodne

strona 29 • Tereny południowej Polski jako historyczny teatr działań wojennych

strona 35 • Położenie wojsk radzieckich i niemieckich nad Wisłą i Wisłoką na przełomie 1944 i 1945 roku

strona 35 • Wyjście wojsk 1 Frontu Ukraińskiego nad Wisłę w 1944 roku

strona 43 • Uchwycenie przyczółka baranowsko-sandomierskiego i walki o jego utrzymanie

strona 56 • Udział polskich oddziałów partyzanckich i miejscowego społeczeństwa w wyzwoleniu południowo-wschodniej Polski

strona 64 • Ustabilizowanie frontu nad Wisłą i Wisłoką pod koniec 1944 roku

strona 95 • Plan operacji sandomiersko-śląskiej

strona 95 • Ogólna sytuacja polityczna i wojskowa Związku Radzieckiego i Niemiec na przełomie 1944 i 1945 roku

strona 98 • Kształtowanie się ogólnej koncepcji operacji berlińskiej i jej części składowej operacji sandomiersko-śląskiej 1 Frontu Ukraińskiego

strona 103 • Zamiar operacji sandomiersko-śląskiej 1 Frontu Ukraińskiego

strona 115 • Planowanie lotniczego natarcia i zabezpieczenia panowania w powietrzu

strona 130 • Planowanie armijnych operacji zaczepnych

strona 160 • Niemiecki plan odparcia radzieckiej ofensywy znad Wisły

strona 167 • Bitwa o Górny Śląsk. Przebieg działań bojowych od 12 do 31 stycznia 1945 roku

strona 167 • Pierwszy etap operacji zaczepnej 1 Frontu Ukraińskiego (12-18 stycznia)

strona 215 • Drugi etap operacji sandomiersko-śląskiej 1 Frontu Ukraińskiego (19-24 stycznia 1945 r.)

strona 252 • Trzeci etap operacji sandomiersko-śląskiej bitwa o Górny Śląsk

strona 270 • Dolnośląski epilog

strona 278 • Wnioski z działań pomiędzy Wisłą a Odrą w styczniu 1945 roku

strona 291 • Społeczeństwo polskie i polska partyzantka wobec styczniowych walk frontowych

strona 297 • Górny Śląsk, Zagłębie i Opolszczyzna w pierwszych miesiącach po wojnie

strona 297 • Śląsk pod władzą Armii Czerwonej i NKWD

strona 325 • Przejęcie obszarów województwa śląsko-dąbrowskiego przez administrację polską

strona 332 • Zakończenie

strona 335 • Summary

strona 337 • Peзюме

strona 339 • Zusammenfassung

strona 341 • Aneks

strona 350 • Dokumenty

strona 399 • Spis skrótów

strona 400 • Spis szkiców

strona 401 • Spis ilustracji

strona 405 • Bibliografia

strona 413 • Indeks osób

strona 421 • Indeks miejscowości

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego