Walcownia „Emma” (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Walcownia „Emma” - taką nazwę nosiła walcownia blachy cynkowej założona w Sosnowcu w 1864 r. przez Gustawa von Kramsta, zlokalizowana u zbiegu ulic: 3 Maja, Parkowej i Dietlowskiej

Historia

Usytuowana była w dzisiejszej centralnej części miasta (obecnie znajdują się tam „ślimaki” rozjazdowe), na miejscu dawnej kopalni „Pogonia”. Razem z walcownią wybudowano także fabrykę bieli cynkowej. Po śmierci von Kramsty oba zaklady przeszły na własność jago spadkobierców, a następnie Gwarectwa von Kramsty, które oni utworzyli. W 1891 r. walcownię i fabrykę nabyli kapitaliści francuscy, skupieni w Towarzystwie Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich.

Gustaw von Kramsta nie tylko uruchomił walcownię, ale zdążył jeszcze przeprowadzić jej modernizację. Hutnictwo cynkowe nie miało jednak na tym terenie zbyt dużych szans rozwoju ze względu na ubóstwo złóż rudy cynku. Produkcja huty była niska wynosiła przeciętnie 210 tys. pudów blachy, przy zatrudnieniu 50-75 robotników. W zatrudniającej 16 robotników fabryce bieli cynkowej, jedynej w Królestwie Polskim, produkowano jeszcze mniej, bo zaledwie 100 tys. pudów rocznie. W 1912 r. hutą zarządzał Stefan Ciesielski, a jego pomocnikiem był Jan Wasilewski. Oba zakłady zatrudniały wtedy 90 pracowników.

W 1914 r. unieruchomiono walcownię i aż do 1921 r. była ona nieczynna. Ostatecznie zlikwidowano ją w 1925 r.

Zabudowania walcowni i fabryki bieli cynkowej przetrwały do końca lat 70. XX w., a następnie zostały wyburzone. Rejon tej części miasta zwano Emmą. Obecnie nazwa ta, kiedyś bardzo popularna, wyszła z użycia.

Patronką walcowni była synowa Gustawa von Kramsty, Emma Schleiblerówna. W 1876 r. zawarła ona związek małżeński z Christianem Georgiem von Kramstą. Niewątpliwą ciekawostkę stanowi fakt, że w zabudowaniach „Emmy” w 1873 r. funkcjonował teatr amatorski.

Galeria

Bibliografia