W cieniu swastyki - Zagłębie Dąbrowskie w latach drugiej wojny światowej 1939 - 1945

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
W cieniu swastyki - Zagłębie Dąbrowskie w latach drugiej wojny światowej 1939 - 1945.jpg
Tytuł W cieniu swastyki - Zagłębie Dąbrowskie w latach drugiej wojny światowej 1939 - 1945
Rok wydania 1999
Miejsce wydania Sosnowiec
Liczba stron 93
Autor
Autor Praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka


Informacje:

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Jana Walczaka

Wydawca: Muzeum w Sosnowcu

ISBN 83-911896-0-0

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 1999

Ilość stron: 93

Opis:

Praca obejmująca swoim zakresem region wg obszaru wyrażonego we wstępie do niniejszej książki:

"W sensie najwęższym przez Zagłębie Dąbrowskie rozumiano obszar obejmujący Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Będzin, Grodziec, Czeladź, Wojkowice, Ząbkowice Będzińskie.

Często oprócz tych miast i osad zaliczano do niego również Zawiercie i Myszków z okolicami. Był to obszar pokrywający się z terytorium dawnego powiatu będzińskiego, z którego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej wyodrębniono ziemski powiat zawierciański i powiat grodzki Sosnowiec.

W Polsce Ludowej z powiatu zawierciańskiego wydzielono jeszcze powiat myszkowski. Tak też, mimo tych podziałów, należy nadal określać zasięg Zagłębia Dąbrowskiego, dziś również podzielonego, chociaż nieco odmiennie, na powiaty będziński i zawierciański oraz miasto na prawach powiatu, jakim jest Sosnowiec. Niekiedy do Zagłębia Dąbrowskiego zalicza się ponadto powiat olkuski, co ma pewne uzasadnienie".

Spis treści:

strona 03 • Do czytelnika!

strona 05 • Jan Walczak - Zagłębie Dąbrowskie w przeddzień wojny i w pierwszych dniach września 1939 roku

strona 32 • Irena Sroka - Okupacyjny aparat władzy i terroru w Sosnowcu

strona 54 • Mieczysław Starczewski - Polskie Państwo Podziemne w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1945