Włodzimierz Wieczorek

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Włodzimierz Wieczorek urodził się w 1946 roku. w rodzinie o tradycjach górniczych. Już od szkoły średniej był zaangażowany społecznie (samorząd uczniowski i koło teatralne). W okresie studiów pełnił funkcję przewodniczącego mieszkańców akademików. W czasie pracy w PKP w latach 1073-1974 pełnił funkcję przewodniczącego rady pracowniczej (KE). Był aktywnym członkiem związków zawodowych. W latach 1993-2003 był członkiem Unii Pracy pełniąc funkcje min. wiceprzewodniczącego województwa katowickiego i członka Rady Krajowej Unii Pracy.

Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Unia dla Sosnowca. Obecnie jest jego prezesem. Od 2005r. do dziś jest prezesem Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”, który zrzesza pięć stowarzyszeń (www.zielonyringprzemszy.pl). Jako mgr ekonomii, pracował w kolejnictwie, górnictwie, handlu i bankowości. Pełnił w ostatnim okresie aktywności zawodowej funkcje menażerskie. Obecnie emeryt i czynny społecznik.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego