Włodzimierz Ryszard Bentkowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data i miejsce urodzenia ??? ???
???
Data i miejsce śmierci ???
???
Miejsce spoczynku ???
Zawód Lekarz

BENTKOWSKI WŁODZIMIERZ RYSZARD (1903-1985)

Urodził się w Piotrkowie Try- bunalskim, syn Kazimierza i Jadwigi. W roku 1911 rodzina zamieszkała w Sosnowcu. Matka nauczycielka przy-gotowała go do Gimnazjwn im. St. Staszica, które ukończył w 1921 roku. Krótko walczył jako ochotnik w wojsku. Studia1ekarskie ukończył na Uniw~ie Poznańskim, uzyskując stopień doktora medycyny w 1929 roku. Powrócił do Sosnowca. Począt- kowo pracował w Katowicach, w szpi- talu sióstr Elżbietanek, a następnie w Sosnowcu w Zakładzie położniczym wraz z drem Władysławem Witkow- skim, późniejszym ordynatorem , Oddziału Położniczego w Szpitalu

Kasy Chorych. Pod jego kierunkiem ,pracował do wybuchu wojny w Centralnym Szpitalu Ubezpieczalni. zmobilizowany, wkrótce powrócił do , Sosnowca. Po okupacji'był kierowni- kiemWydziału Zdrowia, kilkakrotnie -"tadnym miasta ..i" kierownikiem Przychodni Rejonowej na Pogoni. POch,owany w Sosnowcu na cn1en- ~ :p~A1.'Mi~!mego.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego