Władysław Zaleski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

ZALESKI WŁADYSŁAW (1904-1984)

Urodzony w Brzeżanach. Studia medyczne odbył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie uzysku- jąc w 1929 r. tytuł doktora wszech nauk lekarskich. W latach 1930-1931 odbył sh1Żbę wojskową w Warszawie. Następnie pracował na Podbeskidziu, m.in. w Bielsku, Cieszynie, a od roku 1937 w Katowicach. Uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 r., wysiedlony z Katowic za odmowę podpisania volkslisty, osiadł w Sosno- wcu i podjął pracę w Ubezpieczalni Społecznej m.in. jako lekarz stomatolog w Centralnym Szpitalu Ubezpieczalni. W 1953 r. uzyskał tytuł specjalisty z chirurgii szczękowej, a następnie był wieloletnim konsul- tantem wojewódzkim w tej specjal- ności. Doskonalił się w tej dziedzinie, m.in. w Katedrze Chirurgii Szczęko- wej w Warszawie. W 1957 r. powo- łany na stanowisko p.o. kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej. W 1961 r. uzyskał tytuł dra habilitowanego i od 1974 r. był kierownikiem ww. katedry. Czynny w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym i Międzynarodo- wym Towarzystwie Badań Paradon- talnych. Odznaczony medalem Zwy- cięstwa i Wolności, srebmym Kny- żem Zasługi z Mieczami, złotym Krzy- żem Zasługi, Knyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na cmentarzu w Będzinie.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego