Władysław Witkowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

WITKOWSKI WLADYSLAW (1874-1955)

Dr med. Studia medyczne ukoń- czył na uniwersytecie w Kijowie w 1901 r. Pracował na Oddziale Chirur- gicznym w Kijowie, dokształcał się w Petersburgu i Paryżu; pracował w dziedzinie ortopedii i rentgenologii. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej był lekarzem wojskowym w Port- Arturze, a następnie w Szpitalu Miejskim A1eksandrowskim w Kijowie na Oddziale Chirurgicznym. Przez następne 14 lat poświęca się wyłącznie chirurgii w szpitalach na Ukrainie - E1tzarnetgradzie i Nowo- ukraince oraz przez parę lat w E1tza- metgradzie w ambulatorium gineko- logicznym - operując przypadki cho- rób kobiecych. Przez 61at był wykła- dowcą i dyrektor~m Szkoły Sióstr Miłosierdzia w Nowoukraince "wykładając siostrom chirurgię i pierwszą pomoc". W tym mieście podczas wojny zarządzał 90- łóżkowym szpitalem chirurgicznym dla wojskowych. W 1920 r. osiadł w Sosnowcu, dał się od razu poznać jako bardzo dobry lekarz; m.in. z ramienia magistratu wizytował Szpital Miejski w Sosnowcu. Początkowo pracował tu jako chirurg do około 1925 r. po czym zajmował się głównie ginekologią i położnictwem obejmu- jące Zakład Położniczy Powiatowej Kasy Chorych (1928). Po otwarciu nowo wybudowanego Szpitala Kasy Chorych w 1932 r. został drugim ordynatorem Oddziału Położniczego, pracował w nim do wybuchu wojny. Od 1941 r. pracował w pogotowiu położniczym, a póżniej jako ginekolog w rejonie. Zyskał sobie opinię bardzo dobrego lekarza i pnyjaciela chorych. Podczas okupacji był jednym z twórców PCK i organizatorem pomocy dla więźniów i jeńców. Bardzo czynnie udzielał się w Towarzystwie Lekarskim Zagłębia Dąbrowskiego. Wygłosił ponad 20 referatów, wyszkolił wielu specja- listów w dziedzinie ginekologii i położnictwa. "Pozostawił po sobie pamięć człowieka uczciwego i o wysokiej etyce". Zmarł3lipca 1955 r. w 82. roku życia.

Opracował E. Kocot. Źródła: własny życiorys z 1920 T. (Archiwum Powiatowe w Będzinie); Wspomnienia Pośmiertne Ginekologów Polskich, nr 6n5, 1957 T.; Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego