Władysław Wierzbowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

WIERZBOWSKI WŁADYSŁAW Urodził się 3 listopada 1864 r. w Brześciu Litewskim, syn Franciszka i Aleksandry. Maturę uzyskał w Radomiu w 1883 r. Dyplom lekarski - na Uniwersytecie Warszawskim w 1888 r. W latach 1889-1895 pracował w Szczercowie k. Bełchatowa jako lekaIZ wolno praktykujący, a następnie osiedlił się w Będzinie. W 1905 r. był lekarzem podczas wojny rosyjsko- japońskiej w Ejcho w Mandżurii, a następnie na Syberii. W latach 1906- 1910 był starszym lekarzem Szpitala Ppwiatowego św. Aleksandra w Będzinie i jednocześnie przez rok kierował szpitalem dla wenerycznie chorych. W latach 1910-1918 był lekarzem miej skim oraz szpitala szkoły handlowej i fabryki Meyerholda. W 1918 r. mianowany lekarzem powia- towym w Będzinie. Po odzyskaniu niepodległości, w okresie 1918-1919, był lekarzem powiatowym w Sosno- wcu, a następnie w Będzinie. W latach 1915-1918 był radnym miejskim, kierował Towarzystwem Gimna- stycznym "Sokół", Ochotniczą Strażą Ogniową, Polską Macierzą Szkolną, był przewodniczącym Koła Przyjaciół VI Zagłębiowskiej Drużyny Har- cerskiej im. gen. H. Dąbrowskiego. W roku 19191ub 1920 został inspektorem lekarskim Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego, który to U17.ąd pehńł do 1931 r., odszedł na własną prośbę. Mimo podeszłego wieku (80 lat) był czynny podczas powstania warszaw- skiego. Zmarł w Warszawie 4 grudnia 1952 r. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Żonaty z Agnieszką Zofią, z domu Prusik, dzieci - Zofia, Witold, Zygmunt, Jerzy.

Opracował E. Kocot. Źródła: P. SZARFJKO -Słownik Lekarzy PolskichXlX wieku, t. ll, str. 13, Warszawa 1991 r.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego