Ulica Mazowiecka (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Ulica Mazowiecka w Sosnowcu – ulica na Pogoni [1-3].

Wytyczona na gruntach przynależnych do majątku Sielec (Pogoń Renarda): Mazowiecka / Masovienstrasse (1915), Mazowiecka, Masurenweg (1940), Mazowiecka. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wraz z rozwojem budownictwa wielorodzinnego (Rudna II), uległa znacznemu skróceniu [1-4].

Wyprowadzała na zachód od ulicy Marii Skłodowskiej-Curie (Langestrasse / Długa / Bolesława Limanowskiego / Koloniestrasse / Bolesława Limanowskiego / Marii Curie-Skłodowskiej), krzyżując się z ulicą Pustą (Leerestrasse / Pusta / Kaschubenweg / Pusta / Jana Solarskiego). Zakreślała następnie szeroki łuk, zorientowany na południe, dochodząc do ulicy Generała Stefana Grota-Roweckiego (Erzstrasse / Rudna / Beuthener Strasse / Rudna / Generała Karola Świerczewskiego); w tym fragmencie dochodziła do niej ulica Litewska (Wileńska / Wilnaerstrasse / Wileńska / Litauerweg / Wileńska) [1, 2, 4-12].

Obecnie stanowi łącznik ulic Marii Skłodowskiej-Curie oraz Pustej (rejon skrzyżowania z ulicą Ludwika Zamenhofa) [12].

Reliktem zachodniego fragmentu analizowanej ulicy jest wschodni dojazd do ulic Toruńskiej i Poznańskiej, zlokalizowany pomiędzy budynkami przy ulicy Generała Stefana Grota-Roweckiego 49-51 (budynek mieszkalny) i 53 A (serwis samochodowy), za domem przy ulicy Henryka Dietla 2-4 [5-12].


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. M. Kantor-Mirski. Sosnowiec. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1991.

3. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

4. J. Przemsza-Zieliński. Sosnowiecka encyklopedia historyczna. Sygnały biograficzno-tematyczne. Z. 3. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1996.

5. T. Kostro, A. Urgacz-Szczęsna. Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2014.

6. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

7. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.

8. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

9. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

10. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

11. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

12. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.