Ulica Litewska (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Ulica Litewska w Sosnowcu – ulica Pogoni-Rudnej II [1-3].

Obecna i nazywana już na wczesnych planach Miasta: Wileńska / Wilnaerstrasse (1915), Wileńska (1934), Litauerweg (1940), Wileńska, Litewska (1950) [1, 2].

Łączy ulice Staropogońską (Staropogońska / Altpogonerstrasse / Staropogońska / Altpoggenweg) oraz Ludwika Zamenhofa (Doktora Ludwika Zamenhofa). Od wschodu zamyka ulicę Pszenną (Pszenna / Weizenstrasse / Pszenna / Weizengasse / Pszenna / Józefa Wrońskiego) [1, 2, 4-11].

Pierwotnie silniej rozwinięta w kierunku południowym – krzyżowała się z ulicą Mazowiecką (Mazowiecka / Masovienstrasse / Mazowiecka / Masurenweg) [1, 2, 4-7]. Wraz z przekształceniami urbanistycznymi Pogoni-Rudnej II uległa z końcem lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia redukcji, przy czym w formie szczątkowej jej gałąź wyprowadzająca na południe od ulicy Ludwika Zamenhofa na planach znaczona była przez kolejne dwie dekady [8-11].


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. M. Kantor-Mirski. Sosnowiec. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1991.

4. T. Kostro, A. Urgacz-Szczęsna. Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2014.

5. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

6. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.

7. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

8. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

9. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

10. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

11. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.