Ulica Generała Józefa Hallera (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Ulica Generała Józefa Hallera w Sosnowcu – ulica Pogoni-Rudnej IV [1].

Zaplanowana na rolniczych gruntach pogranicza Pogoni i Milowic. Jej pierwotnym patronem był Stefan Franciszok (1971) – emisariusz KC PPR na obszar Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska w okresie II Wojny Światowej [2-8]. Do obecnej doby, po ustaniu procesów urbanizacyjnych, nie uległa przekształceniom [9-12].

Biegnie z północy na południe – od ulicy Generała Stefana Grota-Roweckiego (Generała Karola Świerczewskiego), jednakże od skrzyżowania z odnogą ulicy Gospodarczej rozwidla się na wschód. Dochodzi do ulicy Staropogońskiej, przy czym przesmykiem zlokalizowanym nieopodal budynku 66-66 F łączy się z ulicą Bydgoską (Bagienko) [1, 9-12].

Do przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych funkcjonował w centralnej jej części (południowa strona domu 60 A-60 F) odkryty basen.

Pozornie błędna numeracja klatek bloku numer 60 (przyporządkowanie litery pierwszej z klatek), która nie odnajduje odzwierciedlenia w skali Rudnej IV, stanowi najpewniej następstwo zaadresowania w ten sposób kiosku, który istniał po zachodniej stronie tegoż ciągu mieszkalnego do przełomu XX i XXI wieku.


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. M. Kantor-Mirski. Sosnowiec. Wyd. I. Sosnowiecka Oficyna Wydawniczo-Autorska „Sowa-Press”. Sosnowiec 1991.

4. T. Kostro, A. Urgacz-Szczęsna. Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2014.

5. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

6. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.

7. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

8. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.

9. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

10. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

11. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

12. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.