Ulica Bydgoska (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ulica Bydgoska w Sosnowcu – ulica pogońska [1, 2].

Jej przebieg odpowiada, w szczególności we fragmencie południowym, dawnej ulicy Bagienko (1949). Wraz z przemianowaniem dokonano wydzielenia (1973) ulic Bydgoskiej oraz Opolskiej (skrzyżowanie z odnogą ulicy Gospodarczej), z jednoczesnym wytyczeniem ulicy Legnickiej. Początkowo nowo budowane domy przy ulicach Bydgoskiej (uniwersyteckie) oraz Legnickiej (Rudna IV) przyporządkowano do ulicy Bagienko [1-10].

Jedyną pamiątką po dawnej nazwie jest opis komory transformatora, zlokalizowanej po wschodniej stronie ulicy Opolskiej.

Na przestrzeni lat zmodyfikowano numerację nieruchomości przy analizowanej ulicy, czego następstwem pozostaje – obok bardzo nielicznych tabliczek adresowych – odwrócony porządek lokali budynków akademickich.

Znanymi Mieszkańcami ulicy Bydgoskiej byli Docent Doktor Marian Marczak (Organizator Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego) oraz Stanisław Gurgul (między innymi I Sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sosnowcu) [11].


Bibliografia

1. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. T. Kostro, A. Urgacz-Szczęsna. Sosnowiec między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Wyd. I. Księży Młyn Dom Wydawniczy. Łódź 2014.

4. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

5. D. Kmiotek, J. Kmiotek (red.). Sosnowiec. Fotoarchiwum 1940-1943. Wyd. I. Dikappa. Dąbrowa Górnicza 2008.

6. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

7. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

8. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

9. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

10. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.

11. H. Rechowicz (red.). Sosnowiec. Zarys rozwoju miasta. Wyd. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, Kraków 1977.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego