Ulica Aleksandra Wieczorka (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Ulica Aleksandra Wieczorka w Sosnowcu – ulica wschodniej Środuli, zlokalizowana nieopodal Zuzanny [1, 2].

Znaczona na mapach po I Wojnie Światowej, nazwana z końcem lat czterdziestych [3-5]. Jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia łączyła ulice Północną, od skrzyżowania z obecną ulicą Zuzanny, oraz Bolesława Prusa [6, 7].

Wraz z przebudową Środuli podlegała przemianom. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku silnie przekształcona w części północnej (budowa ostatnich bloków Środuli przy ulicy Aleksandra Wieczorka 2 A-G; nawierzchnię z płyt zmodernizowano dopiero na przełomie wieków) [2]. W owym czasie zanikł jej fragment pomiędzy ulicami Stanisława Wyspiańskiego i Bolesława Prusa (pozostałością jest chodnik przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego, w sąsiedztwie budynków pod numerami 75 oraz 79, jak też przerwa w zabudowie pomiędzy domami 62 i 64 przy ulicy Bolesława Prusa) [2, 8, 9]. Fragment pomiędzy ulicami Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego zachował pierwotny przebieg, natomiast do ulicy Wapiennej silnie przekształcona (pozostałość do obecnej chwili niezagospodarowana, pomimo zorganizowania nowych miejsc parkingowych oraz modernizacji placu zabaw w połowie lat dziesiątych). Jej zakończenie stanowi łącznik z ulicą Bohaterów Getta, zlokalizowany w rejonie skrzyżowania z ulicą Juliusza Słowackiego (odcinek pomiędzy ulicą Bohaterów Getta i Stanisława Wyspiańskiego stanowi nieużytek) [2].


Bibliografia

1. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. III spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2010.

2. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.

3. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

4. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

5. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

6. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

7. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

8. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

9. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.