Ulica Aleksandra Marudy (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ulica Aleksandra Marudy w Sosnowcu – krótka ulica zachodniej Środuli [1].

Ukształtowana po II Wojnie Światowej [2-4]. Pierwotnie łączyła ulice Adama Mickiewicza oraz Stanisława Wyspiańskiego, krzyżując się z ulicami Juliusza Słowackiego oraz Bohaterów Getta [5]. Z upływem lat podlegać zaczęła skróceniu [1].

Z końcem lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, na skutek reurbanizacji Środuli, uległa skróceniu (łączyła ulice Juliusza Słowackiego oraz Stanisława Wyspiańskiego, przecinając ulicę Bohaterów Getta) [6]. Obecnie istnieje w stanie szczątkowym, bowiem wykształcony pozostaje wyraźnie jej ślepy odcinek, krzyżujący się z ulicą Bohaterów Getta. Fragment łączący z ulicą Juliusza Słowackiego został wcielony przez posesję prywatną, a odcinek wyprowadzający pierwotnie do ulicy Adama Mickiewicza przekształcono w chodnik, dochodzący do ulicy Jana Matejki [1, 7, 8].

Ciekawostkę stanowi fakt, iż na kartach map nazwę ulicy zniekształcano [6-8]. Należy ponadto zauważyć, że przebieg jej zaznaczano nieprecyzyjnie w dokumentach kartograficznych, sporządzanych na przestrzeni kilku dekad [7, 8].


Bibliografia

1. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

4. M. Trąba (red.). Parafia św. Barbary w Sosnowcu. 1908-2008. Wyd. I. Parafia św. Barbary w Sosnowcu, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach. Katowice 2008.

5. D. Pliszka (red.). Plan Miasta Sosnowca. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1963.

6. A. Kajoch (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1979.

7. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. I. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1987.

8. A. Kajoch, G. Wysocki (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. II. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa, Wrocław 1992.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego