Trybuna Zagłębia

Z WikiZagłębie

"Trybuna Zagłębia" - pismo Komitetu Okręgowego Polskiej Partii Robotniczej w Zagłębiu Dąbrowskim. Ukazywało się w formie powielanej w latach 1942-1944 w formacie 30x21 cm. Pierwszy zespół redakcyjny (do II 1943) Stefan Bielecki, Stanisław Krzynówek, Antoni Stolarski, Czesław Gruszczyński, i Bolesław Majder (prowokator). Drugi zespół redakcyjny: Władysław Martynus, Adam Śliwka, Zdzisław Wiśniewski[1].

Przypisy

  1. H. Rechowicz: Publicystyka Śląskiego Obwodu PPR 1942-1945, Katowice 1968, s.102