Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Będzin-Olkusz

Z WikiZagłębie

Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe "Będzin-Olkusz" - Spółka Akcyjna założona w Sosnowcu w 1910 roku. Towarzystwo zostało założone w celu eksploatacji pokładów węgla kamiennego oraz rudy żelaza i cynku w granicach nadań udzielonych Ludwikowi Mauve w powiecie będzińskim i olkuskim. Założycielami Towarzystwa byli: Ludwik Mauve, Stanisław Makarewicz i Bogumił Meyer. Towarzystwo prowadziło eksploatację węgla kamiennego w nadaniach „Margaryta”, „Katarzyna”, „Karol”, „Herman”, „Otrada”, „Miłosz”, „Surprise” i „Włodzimierz” znajdujących się w powiecie będzińskim; „Wiara”, „Nadziej”, „Miłość”, „Selma”, „Paweł” w powiecie olkuskim oraz eksploatację rudy żelaza w nadaniach Oskar, Iwan, Jaroszowiec”, „Cieszyniec”, „Buczna Góra”, „Karol”, „Herman” w powiecie olkuskim. W związku z tym Towarzystwo budowało kopalnie fabryki, i drogi żelazne, prowadziło handel wydobytymi produktami i wyrobami własnymi, eksploatowało złoża piasku, gospodarowało majątkami ziemskimi i leśnymi. W 1937 roku akcje Towarzystwa nabyło Gwarectwo Hrabia Renard w Sosnowcu, które prowadziło odtąd jego agendy. W 1941 roku Towarzystwo zostało wchłonięte przez Gwarectwo.

Bibliografia