Tadeusz Stefan Nowakowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

z Bia³ych, ur. 22 XI 1911 w Sosnowcu. W1932 ukoñczy³ Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie w D¹browie Górniczej. Ppor. ze starszeñstwem 1 I 1935. Oficer rez. 1 pp Leg. PKU Postawy. We wrzeoeniu 1939 wbaonie KOP „Podoewile”.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego