Szkolnictwo w rejencji katowickiej - Przyczynek do polityki narodowościowej okupanta

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Szkolnictwo w rejencji katowickiej - Przyczynek do polityki narodowościowej okupanta.jpg
Tytuł Szkolnictwo w rejencji katowickiej - Przyczynek do polityki narodowościowej okupanta
Rok wydania 1976
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Śląski Instytut Naukowy
Liczba stron 261
Autor
Autor Janina Molenda

Informacje:

Autor: Janina Molenda

Wydawca: Śląski Instytut Naukowy

ISBN

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1976

Ilość stron: 261

Opis:

Decyzjami niemieckich okupantów znaczna część Zagłębia Dąbrowskiego została włączona do III Rzeszy jako część składowa rejencji katowickiej. Niniejsza publikacja dotyczy więc w pewnym stopniu także Zagłębia Dąbrowskiego.

Spis treści:

strona 05 • Wstęp

strona 10 • Faza wstępna - sytuacja szkolnictwa w okresie zarządu cywilnego IX 1939 - XI 1939

strona 11 • Baza materialna. Zniszczenia wojenne. Zajęcie budynków szkolnych przez hitlerowskie władze administracyjne i wojskowe

strona 15 • Zalążki organizacji szkolnictwa niemieckiego. Zatrudnienie działaczy hitlerowskich. Zawodowe kadry nauczycielskie

strona 16 • Stopniowe otwieranie szkół

strona 17 • Podstawowe formy,szkolnictwa niemieckiego - schemat organizacyjny, programy nauczania, zadania

strona 7• Szkolnictwo podstawowe oraz formy specjalne i przejściowo utworzone na okres trwania wojny

strona 23 • szkolnictwo średnie stopnia niższego

strona 25 • Formy organizacyjne szkolnictwa średniego wraz z formami przejściowymi

strona 30 • Szkolnictwo zawodowe

strona 42 • Wakacje 42

strona 44 • Kryteria zatrudnienia nauczycieli w różnych typach szkół

strona 45 • Nauczyciele przybyli z Rzeszy

strona 53 • Rekrutacja nauczycieli spośród miejscowych Niemców

strona 69 • Kształcenie nauczycieli

strona 72 • Polacy zatrudnieni w szkolnictwie niemieckim

strona 81 • Rekrutacja młodzieży do r6mych typów szkół 81

strona 111 • Realizacja zasadniczych koncepcji faszystowskich - podporządkowanie programu i metod nauczania tym celom

strona 132 • Formy represji stosowane wobec uczniów z byłego szkolnictwa polskiego

strona 144 • Rola hitlerowskich organizacji młodzieżowych w germanizacji młodzieży

strona 162 • Zachowanie i postawa narodowa młodzieży

strona 168 • Rola polskiej książki w walce z germanizacji

strona 171 • Szczątkowe szkolnictwo polskie

strona 180 • Organizacja tajnego nauczania na ziemiach polskich

strona 182 • Tajne nauczanie w rejencji katowickiej

strona 200 • Wpływ Klęsk niemieckich w ostatnim etapie wojny na sytuację w szkolnictwie


strona 218 • Zakończenie

strona 222 • Przypisy

strona 253 • Aneksy

strona 255 • Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury

strona 260 • Spis treści

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego