Szkoła Realna w Sosnowcu

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie szkoły
Szkoła Realna
{{{Nazwa}}}
Data utworzenia 1894
Data likwidacji 1914
Adres ul. Żeromskiego 3, Sosnowiec

Informacje

Szkoła Realna w Sosnowcu - powstała w 1894r. Została ufundowana przez przemysłowca niemieckiego Henryka Dietla.

Heinrich (Henryk) Dietel - Fundator szkoły1898
Gabinet Dyrektora 1898
Plan sytuacyjny ogrodu i budynku 1898
Przekrój poprzeczny budynku 1898
Plan suteryny 1898
Plan wysokiego parteru 1898
Plan pierwszego piętra 1898
Plan drugiego piętra 1898

Historia szkoły: lata 1894-1914

Budynek znajdujący się przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego został ufundowany przed Henryka Dietla, niemieckiego przemysłowca mieszkającego w Sosnowcu. Dietel, któremu Sosnowiec w znacznym stopniu zawdzięcza swój rozwój miał na Pogoni swoją fabrykę włókienniczą, która znana była w całej Europie. W jej sąsiedztwie wybudował swój pałac wraz z otaczającym go parkiem oraz kościół ewangelicki. Budynek był bardzo okazały, jak na tamte czasy. Miał okazałe aule i sale wykładowe, co było o tyle istotne, iż wcześniej nauka odbywała się w fabrycznych pomieszczeniach, często surowych i zupełnie do tego nieprzystosowanych. Ponadto budynek szkoły miał wiele ciekawych detali architektonicznych jak freski oraz dobrze zachowaną do dziś sztukaterię. Uroczyste otwarcie budynku Szkoły Realnej miało miejsce w 1898 roku i było wielkim wydarzeniem towarzysko społecznym w rodzącym się mieście. Przybyli na nie przedstawiciele władz zaborców rosyjskich, duchowieństwa, ale również tłumy sosnowiczan.

Kadra szkolna 1898/1899

 • Dyrektor - Radca Stanu E.G. Chołodowski
 • Inspektor - Radca Stanu W.T. Sokołow
 • Nauczyciel języka rosyjskiego i geografii - W.F. Trockij
 • Nauczyciel matematyki - Radca Kolegialny A.P. Parenawo
 • Nauczyciel historii naturalnej i fizyki - T.P. Szak
 • Nauczyciel języka niemieckiego - H.H. Dietel
 • Nauczyciel języka niemieckiego - P.A. Reichwald
 • Nauczyciel języka francuskiego - L.S. Pliume
 • Nauczyciel języka francuskiego - E.F. Breton
 • Nauczyciel języka polskiego - K.W. Zieliński
 • Nauczyciel rysunków - A. G. Mołodienkow


Kadra szkolna 1899/1900

 • Dyrektor - Radca Stanu E.N. Pfeifer
 • Inspektor - Radca Stanu S. Ignatienko
 • Nauczyciel języka rosyjskiego i historii - W.F. Trockij
 • Nauczyciel języka rosyjskiego i historii - M. Kriżanowskij
 • Nauczyciel języka rosyjskiego i historii - S. Ignatienko
 • Nauczyciel języka rosyjskiego i historii - Radca Stanu W.F. Trockij (Inspektor)
 • Nauczyciel języka rosyjskiego i geografii - W.F. Trockij
 • Nauczyciel matematyki i fizyki - Radca Kolegialny A.P. Parenawo
 • Nauczyciel matematyki i fizyki - A. Dmochowskij
 • Nauczyciel matematyki i fizyki - C. Uthke
 • Nauczyciel kosmografii - Radca Stanu E.N. Pfeifer (Dyrektor)
 • Nauczyciel historii naturalnej i fizyki - T.P. Szak
 • Nauczyciel języka niemieckiego - H.H. Dietel
 • Nauczyciel języka niemieckiego - P.A. Reichwald
 • Nauczyciel języka niemieckiego - R. Brejksz
 • Nauczyciel języka francuskiego - L.S. Pliume
 • Nauczyciel języka francuskiego - E.F. Breton
 • Nauczyciel języka polskiego - K.W. Zieliński
 • Nauczyciel rysunków - A. G. Mołodienkow
 • Nauczyciel śpiewu i muzyki - P. Zabrocki

Pomocnicy gospodarzy klasowych:

 • Nauczyciel języka niemieckiego i kaligrafii - P. Primo
 • Nauczyciel gimnastyki - A. Frytz
 • Nauczyciel rysunków - W. Honet
 • Nauczyciel kaligrafii - W. Rozankin


 • Doktor szkolny - Jakub Henryk Neufeld
 • Lekarz Dentysta - M. Goldberg
 • Sekretarz - Aleksandr Konstantinowicz Kalisskij

Dalsze dzieje szkoły

W czasie I wojny światowej w budynku Szkoły Realnej mieściła się niemiecka administracja. Popularna dziś nazwa – Staszic, przypisywana nie tylko szkole, ale również budynkowi, w którym się mieściła, pojawiła się w 1916 roku. Powstała Wyższa Szkoła Realna im. Stanisława Staszica. W czasie II wojny światowej Niemcy w budynku ufundowanym przez Dietla utworzyli swoją własną szkołę techniczną. Po wojnie w tym miejscu zaczęło działać Liceum Ogólnokształcące im. Staszica. W 1970 roku w budynku dawnej Szkoły Realnej zagościł Uniwersytet Śląski, konkretnie Wydział Techniki. W 2013 roku zabytkowy budynek powrócił pod zarząd miasta.

Na dawnej pocztówce

Zdjęcia współczesne

Linki zewnętrzne: