Stowarzyszenie Miłośników Fotografii w Sosnowcu

Z WikiZagłębie
Logo stowarzyszenia
Członkowie i kandydaci SMF

Stowarzyszenie Miłośników Fotografii w Sosnowcu - stowarzyszenie działające przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, powstało pod koniec 2005 r. Miejski Klub im. Jana Kiepury udzielił wsparcia lokalowego i finansowego nowemu Stowarzyszeniu, działającemu do 2016 r. jako sekcja Klubu.

Założenia stowarzyszenia

Głównym założeniem powstałego Stowarzyszenia było zrzeszenie grupy sympatyków fotografii z Sosnowca i wspólna działalność, polegająca na organizowaniu wystaw, przeglądów, warsztatów oraz plenerów fotograficznych. SMF skupia miłośników fotografii na różnym poziomie zaawansowania, amatorów chcących doskonalić swe umiejętności. Siłą grupy jest jej różnorodność. Znajdujemy tu pełne zróżnicowanie wieku, zawodów, doświadczeń życiowych i zainteresowań. Wszystkich łączy przyjemność płynąca z fotografowania, wymiany doświadczeń, wspólnych dyskusji o sztuce fotografii.

Działalność wystawiennicza

Stowarzyszenie jest organizatorem lub współorganizatorem plenerów i wystaw fotograficznych. Oprócz wystaw w Sosnowcu eksponowali swoje fotografie w Sławkowie, Olkuszu, Pilicy, Łazach, Radomsku, Bielsku-Białej, Szymbarku, Rybniku, Łaziskach Górnych, Lądku Zdroju, Jastrzębiu Zdroju. Swoją aktywną działalnością, wyraźnie zauważalną w mieście i regionie, SMF wnosi znaczący wkład w rozwój zagłębiowskiej kultury fotograficznej.

Projekty

Od kilku lat Stowarzyszenie realizuje projekty dotowane przez Miasto Sosnowiec:

  • Wystawa fotografii "Industrialne piękno Zagłębia" (2016)
  • Album fotograficzny "Architektura w Sosnowcu" (2017)
  • Wystawa fotografii "Sosnowiec 1918 - 2018" (2018)

Opiekun artystyczny

Nad regularną pracą członków grupy oraz nad doborem materiału do wystaw i ich poziomem czuwał do roku 2016 Zbigniew Podsiadło – opiekun artystyczny grupy, artysta fotografik z ogromnym doświadczeniem i międzynarodową sławą.

Galeria

Strona www - www.smfwsosnowcu.blogspot.com