Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi

Z WikiZagłębie

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi - stowarzyszenie pozarządowe z Czeladzi. Zostało utworzone w 1983 roku.

Informacje

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w budynku Biblioteki Miejskiej im. Marii Nogajowej przy ul. 1 Maja.

Historia stowarzyszenia

Zebranie organizacyjne grupy inicjatywnej odbyło się 25stycznia 1983 r. w Klubie Jubilat przy ul. Szpitalnej 9 i wówczas wybrano nazwę - Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi oraz Zarząd w składzie: Władysław Kwaśniak - przewodniczący, Henryk Gajdka - wiceprzewodniczący, Anna Zarębska - sekretarz, Czesława Termińska - skarbnik. Pierwszy okres działalności poświęcono na załatwienie spraw organizacyjnych: dokonano rejestracji stowarzyszenia w Urzędzie Miasta, pozyskano lokal w budynku przy ul. 22 Lipca 8 (obecnie 11 Listopada 8), założono konto bankowe i opracowano plan działania na najbliższe lata.

Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi jest organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000072094. Stosownie do postanowień Statutu działalność organizacji skupiona jest wokół takich zagadnień jak: prowadzenie badań nad przeszłością miasta, społeczna opieka nad zabytkami, upowszechnianie wiedzy o Czeladzi, upowszechnianie twórczości mieszkańców Czeladzi oraz twórczości dotyczącej miasta. Realizując powyższe założenia od 30 lat jest inicjatorem i współorganizatorem uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i ludzi ważnych dla Czeladzi, wypełnia "białe plamy" w historii miasta, upowszechnia wiedzę o przeszłości Czeladzi i regionu.

Trwałymi dokonaniami działalności Stowarzyszenia są tablice i obeliski upamiętniające wielkich i bohaterskich czeladzian: m. in. czeladzkich harcerzy zamordowanych w czasie II wojny światowej, wybitnego fizyka profesora Józefa Mazura, budowniczego czeladzkiego kościoła św. Stanisława BM księdza Bolesława Pieńkowskiego, piaskowskich członków Związku Orła Białego, zamordowanych w Katyniu oficerów Wojska Polskiego i policjantów Policji Państwowej pochodzących z Piasków, poległych w czasie okupacji członków Związku Orła Białego, czeladzian zamordowanych na terenie byłego Związku Radzieckiego - tzw. pomnik katyński na cmentarzu parafialnym, 22 czeladzkim policjantom PP zamordowanym na terenie byłego ZSRR - obelisk przed Komisariatem Policji.

Działalność wydawnicza

Zeszyty Czeladzkie

Pozostałe wydawnictwa

Linki zewnętrzne