Stawiki (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie
Zbiorniki wodne
w Zagłębiu Dąbrowskim
{{{Awers}}}
Nazwa Stawiki
Miejscowość Sosnowiec
Powierzchnia 7,8 ha

Zbiornik wodny Stawiki w Sosnowcu oraz kompleks rekreacyjny o tej samej nazwie, położony w obszarze Doliny Brynicy, w zachodniej części miasta na granicy z Katowicami. Obszar terenów zielonych wokół Stawików zawiera się pomiędzy rzeką Brynicą od wschodu i granicą miasta Sosnowca od zachodu. Południowy jej fragment dochodzi do ul. Sobieskiego, a część północno-zachodnia graniczy z otoczeniem Stadionem Ludowym.

Parametry

 • Wymiary:
  • max długość: 411 m,
  • max szerokość: 240 m,
  • długość linii brzegowej: 1200 m,
  • powierzchnia tafli wody 7,8 ha;
 • Pojemność 120 tys. m³;
 • Głębokość:
  • Średnia: 3 m,
  • Maksymalna: 5 (8) m;
 • Wysokość lustra wody 248 m n.p.m.

Historia

Staw położony jest na terenach, które przed 1960 rokiem należały do ówczesnego miasta Szopienice. Teren poprzez decyzję administracyjną o zmianie granicy Szopienic znalazł się w obrębie miasta Sosnowiec, przez co stanowi jedyną część Sosnowca, która geograficznie znajduje się na Górnym Śląsku (za Brynicą). W latach 70-tych teren wokół zbiornika uporządkowano i w ramach Parku Kultury i Wypoczynku w Sosnowcu utworzono Ośrodek Sportów Wodnych "Stawiki" przy którym działała przystań żeglarska i kajakowa. Na zbiorniku odbywały się także kursy i egzaminy ratownicze organizowane przez WOPR Sosnowiec. Od 1996 roku w czerwcu odbywały się regaty wioślarskie pomiędzy reprezentacjami dwóch sosnowieckich szkół średnich II Liceum Ogólnokształcącego i IV Liceum Ogólnokształcącego organizowane przy współudziale WOPR Sosnowiec.

W 2008 prowadzono badania jakości wody, w których zakwalifikowano wody zbiornika do I klasy czystości z ogólną oceną dobrą. Badania z 2016 określają jakość wody jako doskonałą. Wody zbiornika, stanowiące czynne kąpielisko, są pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sosnowcu.

Staw podobnie jak pozostałe akweny kompleksu przyrodniczo-krajobrazowego „Szopienice-Borki”, nazywanego też Doliną Pięciu Stawów, powstał w miejscu dawnego wyrobiska piasku.

Przyroda

Staw otoczony jest luźno rosnącymi topolami czarnymi. Wzdłuż linii brzegowej rosną dość wąskie, przerywane pasma szuwarów trzciny pospolitej i pałki szerokolistnej. W strefie szuwarowej rosną ponadto takie gatunki, jak karbieniec pospolity, uczep trójlistkowy, skupienia manny wodnej, tojeść pospolita i rozesłana, kępy mozgi trzcinowatej oraz kępy sitów: rozpierzchłego, sinego i sztywnego. W wodzie stawu unoszą się ulistnione pędy rogatka sztywnego. Na południowo-zachodniej skarpie brzegu rosną pojedynczo młode lipy drobnolistne i robinie akacjowe. Są tam także nieliczne łąkowe gatunki roślin zielnych, jak mniszek lekarski, krwawnik pospolity, wiechlina roczna, kupkówka pospolita oraz - w miejscach piaszczystych - kostrzewa owcza. Po północno-zachodniej stronie stawu znajduje się rozległe trzcinowisko, pośród którego rozsiała się licznie brzoza brodawkowata oraz wierzba krucha i siwa. Nieco dalej jest obszerne zagłębienie wypełnione wodą i porośnięte gęstym szuwarem trzcinowym oraz otoczone łozowiskiem z dominującą wierzbą szarą (łozą) i wierzbą pięciopręcikową, którym towarzyszy brzoza brodawkowata, topola osika, a także nieliczna kruszyna pospolita. Teren ten posiada pierwotny, niezagospodarowany charakter z wytyczoną ścieżką przyrodniczą.

W okresie jesiennych i wiosennych przelotów można tu spotkać różne ptaki wodne, jak np.: ogorzałki, płaskonosy, cyraneczki, czernice, głowienki, zauszniki, gągoły i świstuny. Ptaki Lęgowe: Bogatka, dzięcioł duży, dzwoniec, grzywacz, kapturka, kokoszka 2p., kos, kowalik, krzyżówka, kukułka, kulczyk, łyska 4p., mazurek, modraszka, piecuszek, potrzos, strumieniówka 1p., i szpak.

Kąpielisko stawiki

Piaszczysto-trawiasta publiczna plaża miejska o długości ok. 100 m, strzeżona (w sezonie letnim), z przebieralnią, toaletami, utrzymywana przez MOSiR Sosnowiec. Na kąpielisko strzeżone wydzielono akwen o wymiarach 100 m i 60 m odgrodzony pomostem.

Galeria

Dojazd

Linki zewnętrzne