Stanisław Nocoń

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


w Łobzowie. ¯o³nierz Legionów Polskich. W policji od 1919. Uczestnik wojny 1920. We wrzeoeniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Ogrodzieñcu pow. olkuski. L. 045/1 (16), 4175.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego