Stanisław Jermułowicz

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
Stanisław Jermułowicz
Imię i nazwisko Stanisław Jermułowicz
Data urodzenia 1855
Data i miejsce śmierci 3 kwietnia 1918
Sosnowiec
Przyczyna śmierci długotrwała choroba
Zawód drukarz

Stanisław Jermułowicz (ur. 1855, zm. 3 kwietnia 1918 w Sosnowcu) - drukarz, księgarz, wydawca, publicysta, był synem Wolfa, pochodził z zamożnej rodziny żydowskiej o polskich tradycjach patriotycznych.

Praca

Od roku 1881 prowadził w Niwce drukarnię założoną przez swego stryja, Józefa Jermułowicza oraz księgarnię i czytelnię. Obie placówki przejął na własność, a następnie w 1892 roku, połączył je z zakupioną przez siebie drukarnią i księgarnią Adama Bergmana. Nowa firma nosiła nazwę Artystyczne Zakłady Drukarsko – Litograficzne „S. Jermułowicz i A. Bergman" i mieściła się w Sosnowcu przy ulicy: Przejazdowej (obecnie Warszawska).

Drukarnia Jermułowicza była największym zakładem tego typu w okolicy - zatrudniała 150 osób. Wykonywała druki akcydensowe, opakowania artykuły reklamowe, plakaty, karty pocztowe. W firmie „Jermułowicz - Bergman" powstały pierwsze sosnowieckie widokówki, wykonywane techniką litograficzną.

Prasa

W latach 90. XIX wieku Jermułowicz podejmował starania o założenie w Sosnowcu lokalnej gazety. Zabiegi te skończyły się wówczas niepowodzeniem. Udało mu się natomiast wydać, wespół ze Stanisławem Modzelewskim, kalendarze książkowe pn. „Rocznik Sosnowiecki i Kalendarz" na rok 1899 i 1900, które zawierały m.in. jego szkice podpisane pseudonimem „Stach - Owicz". Artykuły na różne tematy zamieszczał potem w wielu pismach sosnowieckich.

W 1901 roku w oficynie Jermułowicza wydawano przez krótki okres dziennik lokalny „Telegramy Sosnowieckie", a w latach 19091910 „Życie Zagłębia" - organ ludności żydowskiej.

Działacz

Podczas rewolucji 1905 r. Stanisław Jermułowicz związał się z PPS, w jego drukarni powielano i tłoczono "Górnika" i odezwy partyjne. Działał społecznie w środowisku polskim i żydowskim, był m.in. założycielem i członkiem zarządu Sosnowieckiego Towarzystwa Dobroczynności dla biednych wyznania mojżeszowego.

Zmiany

W 1912 roku firma Jermułowicza po zawarciu umowy z Warszawską Spółką Akcyjną „Nasz Sklep - Urania", przekształciła się w przedsiębiorstwo pod nazwą Sosnowieckie Zakłady Graficzne „Nasz Sklep - Urania".

Śmierć

Stanisław Jermułowicz zmarł 3 kwietnia 1918 roku w Sosnowcu po długotrwałej chorobie. Drukarnia, którą utworzył przetrwała ponad wiek. Ostatnim jej kontynuatorem było Przedsiębiorstwo Papierniczo-Poligraficzne „Prodryn".

Pocztówki Jermułowicza

Bibliografia