Społeczne Towarzystwo Szkolne

Z WikiZagłębie

Społeczne Towarzystwo Szkolne - towarzystwo działające na terenie Dąbrowy Górniczej. Celem towarzystwa jest m.in.:

- wzbogacanie możliwości edukacyjnych i poszerzenie istniejących form kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez utworzenie, wspieranie i prowadzenie: Społecznego Przedszkola, Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum, Zagłębiowskiego Centrum Edukacyjnego, Społecznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.