Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec niepodległości 1918 roku

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Informacje:

Autor: zbiorowa pod redakcją Józefa Ławnika

Wydawca: WSP w Kielcach

ISBN

Miejsce i rok wydania: Kielce, 1991

Ilość stron:

Opis:

publikacja dotyczy województwa kieleckiego w granicach międzywojennych

Spis treści:

s. 35-49: W. Caban, W. Saletra: "Wkład społeczeństwa Kielecczyzny w walki narodowowyzwoleńcze w pierwszej połowie XIX wieku

s. 99-118: M. Przeniosło: "Klasa robotnicza Kielecczyzny wobec niepodległości"

s. 149-168: K. Urbański "Mniejszość żydowska na Kielecczyźnie w okresie I wojny światowej i pierwszych lat niepodległości"

s. 169-177: S. Marcinkiewicz: "Ochotnicze Straże Pożarne Kielecczyzny wobec wydarzeń 1918 roku"

s. 179-193: S. Iwaniak: "Wieś i rolnictwo kieleckiego w dwudziestoleciu międzywojennym"

s. 195-216: M. B. Markowski: "Oblicze polityczne sfer przemysłowych w województwie kieleckim w latach 1918-1939"

s. 217-234: R. Renz: "Drobnomieszczaństwo województwa kieleckiego w okresie międzywojennym"

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego