Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Foto: Dariusz JUREK)

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych (skrótowo: SCOP) - instytucja podległa Urzędowi Miasta Sosnowiec, zlokalizowana przy placu Kościuszki 5, w dzielnicy Sielec.


Cele i zadania Centrum

 1. Podnoszenie świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie samorealizacji i działalności trzeciego sektora;
 2. Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i pozarządowymi;
 3. Wspieranie organizacji pozarządowych i liderów społecznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
 4. Prowadzenie działań na rzecz profesjonalizacji trzeciego sektora:
 5. Promowanie organizacji pozarządowych i idei wolontariatu;
 6. Tworzenie mieszkańcom Sosnowca warunków do zwiększonej aktywności społecznej;
 7. Wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności poprzez: informowanie, edukację oraz udostępnianie bazy lokalowo – technicznej;
 8. Promowaniu współdziałania oraz współpracy między organizacjami pozarządowymi, a sektorem publicznym;
 9. Doskonalenie systemu wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi;
 10. Prowadzenie bazy informacji o sosnowieckich organizacjach oraz o organizacjach działających na rzecz mieszkańców Sosnowca;
 11. Wzajemne informowanie o planach przez miasto i organizacje pozarządowe kierunkach działania.


Linki

Strona SCOP

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
 • Projekt realizuje
 • Herb Zagłębia Dąbrowskiego