Sosnowiec (J. Ziółkowski)

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Sosnowiec (J. Ziółkowski).jpeg
Tytuł Sosnowiec
Rok wydania 1960
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Śląsk
Liczba stron 386
Autor
Autor Janusz Ziółkowski

Informacje:

Autor: Janusz Ziółkowski

Wydawca: Śląsk

Wydanie: I

Miejsce i rok wydania: Katowice, 1960

Ilość stron: 386

Opis:

SPIS TREŚCI :

Przedmowa Słowo od Śląskiego Instytutu Naukowego Wstęp I. ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE - REGION SOSNOWCA 1. Problem, regionu 2. Ukształtowanie się typu gospodarczego Zagłębia Dąbrowskiego Przypisy II. OD SOSNOWCA-WSI DO SOSNOWCA-MIASTA 1. Sosnowiec czy Sosnowice 2. Krajobraz historyczny Sosnowca i okolicy (przed połową XIX stulecia) 3. Ukształtowanie się organizmu miejskiego Sosnowca Przypisy III. GŁÓWNE CZYNNIKI MIASTOTWÓRCZE SOSNOWCA W ICH HISTORYCZNYM ROZWOJU 1. Przemysł i handel — dominujące czynniki miastotwórcze do 1914 r 2. Wpływ okupacji niemieckiej (1914—1918) na stan gospodarczy miasta 3. Czynniki rozwoju miasta do 1939 r a. Przemysł b. Handel c. Rzemiosło d. Funkcja kulturalna i stołeczna 4. Gospodarka Sosnowca pod okupacją hitlerowską 5. Rozwój gospodarki Sosnowca w Polsce Ludowej Przypisy IV. PRZESTRZEŃ MIASTA 1. Rozwój urbanistyczny Sosnowca od chwili nadania praw miejskich do 1939 r a. Sytuacja górnicza b. Rozwój zabudowy mieszkaniowej c. Zainwestowanie przestrzeni miejskiej 2. Warunki rozwoju urbanistycznego Sosnowca po r. 1945 3. Analiza układu przestrzennego dzisiejszego Sosnowca a. Strefy funkcjonalne b. Charakterystyka poszczególnych dzielnic c. Sytuacja komunikacyjna d. Możliwości rozwoju urbanistycznego Sosnowca na tle planu zagospodarowania przestrzennego 4. Ekologia struktury społeczno-narodowośeiowej Sosnowca Przypisy V. ROZWÓJ DEMOGRAFICZNY SOSNOWCA 1. Stan i ruch ludności a. Liczba mieszkańców b. Ruch naturalny ludności 2. Struktura ludności a. Skład ludności według płci i wieku b. Skład ludności według narodowości c. Struktura zawodowa 3. Warunki mieszkaniowe Przypisy VI. SPOŁECZNOŚĆ SOSNOWCA W JEJ HISTORYCZNYM ROZWOJU; STRUKTURA I WSPÓŁŻYCIE SPOŁECZNE 1. Rekrutacja ludności i ukształtowanie się struktury społeczno-narodowościowej miasta do 1918 r 2. Struktura i współżycie w okresie dwudziestolecia 3. Ludność Sosnowca pod okupacją 4. Przemiany społeczne w Polsce Ludowej Przypisy Zakończenie Przepisy Aneks I. Kartki z dziejów sosnowieckich kopalń, hut i fabryk Aneks II. Sytuacja górnicza miasta Źródła Literatura cytowana w pracy Summary

Spis treści:

strona 04 •

strona 05 •

strona 06 •

strona 06 •

strona 07 •

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego