Sebastian Szaleniec

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Sebastian Szaleniec
Sebastian Szaleniec
Imię i nazwisko Sebastian Szaleniec
Data i miejsce urodzenia 27 grudnia 1980
Dąbrowa Górnicza
Zawód Starosta Będziński, polityk

Sebastian Szaleniec, urodził się 27 grudnia 1980r. w Dąbrowie Górniczej. Od dziecka związany z powiatem będzińskim. Właśnie tu, w Będzinie, mieszka z rodziną – żoną Patrycją i dwoma synami: Jakubem i Wiktorem.

Z wykształcenia magister marketingu i zarządzania, a z pasji – społecznik. Jest absolwentem Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od 2004 roku związany z samorządem. Jego droga zawodowa wiodła między innymi przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach, gdzie pracował jako pośrednik pracy. Możliwość pomocy osobom poszukującym zatrudnienia i chcącym się przekwalifikować szybko stała się mu szczególnie bliska. W 2010 roku ukończył podyplomowe studia z zakresu pośrednictwa pracy, a następnie szereg szkoleń z zakresu prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego. Wiedzę tę wielokrotnie wykorzystał, gdy pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. organizacyjno-prawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie, koordynując i nadzorując realizację zadań urzędu. W 2011 roku za działanie w zakresie tworzenia nowoczesnych służb zatrudnienia został wyróżniony przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Szczególnie ważny w jego życiu był marzec 2013 roku. Wtedy właśnie został Członkiem Zarządu Powiatu Będzińskiego. Wybór ten był ogromnym wyróżnieniem i wielkim zobowiązaniem. Mimo dużego zróżnicowania wykonywanych zadań (m.in. nadzór nad infrastrukturą drogową, ochrona środowiska czy sprawy społeczne), szczególny nacisk kładł na wsparcie osób pokrzywdzonych przez los, potrzebujących wielokierunkowej pomocy.

Jego dotychczasową działalność na rzecz lokalnej społeczności mieszkańcy docenili w listopadzie 2014 roku, kiedy to w wyborach samorządowych został wybrany do Rady Powiatu Będzińskiego na kadencję 2014-2018 oraz po raz drugi na kadencję 2018-2023.

W trakcie kariery zawodowej był prezesem PTHU Interpromex sp. z o.o., prężnie działającej spółki zatrudniającej ponad 200 pracowników, prowadzącej działalność w zakresie usług komunalnych.

W czasie pełnienia funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Będzina podczas cotygodniowych spotkań z mieszkańcami miał okazję zapoznać się z ich sprawami i reagować na zgłaszane przez nich problemy. W dniu 16 lutego 2017 roku, decyzją Rady Powiatu Będzińskiego został powołany na stanowisko Wicestarosty Będzińskiego. 22 listopada 2018r. po wygranych wyborach do Rady Powiatu Będzińskiego, zostaje powałany na urząd Starosty Będzińskiego.

Jego pozazawodowe zainteresowania wiążą się z działalnością społeczną i publiczną, gdyż uważa, że wrażliwość społeczna, otwartość na drugiego człowieka i życzliwość w działaniu to cechy, które najlepiej charakteryzują ludzi lewicy.

Pozostały czas wypełnia mu działalność sportowa i rodzina. Jako prezes BKS Sarmacja działał na rzecz lokalnego sportu, przyczyniając się do promocji miasta i powiatu w całym regionie. W wolnym czasie czynnie uprawia bieganie i jeździ na rowerze, a zimą na nartach. Najlepiej wypoczywa spędzając czas z rodziną. Żona i synowie towarzyszą mu podczas wycieczek po regionie, wypadów na basen i podczas imprez kulturalnych, w których bierze udział.


Opracował: Piotr Dudała

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego