Salomon Weinzieher

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
Salomon Weinzieher
Salomon Weinzieher
Imię i nazwisko Salomon Weinzieher
Data urodzenia 19 kwietnia 1869
Data śmierci ???
Zawód Lekarz, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm II RP

WEINZIEHER SALOMON

Urodził się 19 kwietnia 1869 r. w Białymstoku (wg P. Szalejko) lub w Będzinie (wg Biuletynu Sejmowe- go). Gimnazjum ukończył w Piotrkowie Trybunalskim. Studiował ~edycynę na Uniwersytecie War- szawskim skąd został wydalony za działalność polityczną. Dyplom leka- rza uzyskał w 1897 r. w Kijowie. W 1900 r. pracuje w Będzinie. Are- sztowany w 1907 r. W latach 1907- 1913 był sekretarzem Towarqstwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego. W 1911 r. był lekarzem nadetatowym szpitala w Będzinie i lekarzem fabry- cznym walcowni cynku w Będzinie, fabryki oleju w Małobądzu (dziś Sosnowiec). W 1913 r. dyrektor Szpi- ula Miejskiego w Będzinie, a w latach 30. - dyrektor Szpitala Żydowskiego w Sosnowcu. Był aktywnym w działalności społecznej i politycznej. Założył i był przewodniczącym Uni- wersytetu dla Wszystkich, utworzył TowarzystWo Sosnowieckie Kultury Polskiej - rozwiązane przez władze rosyjskie. Pełnił funkcje radnego i ławnika Sądu w Będzinie, prezesa Towarzystwa Dobroczynności Wy- znania Mojżeszowego, członka Rady Opiekuńczej Gimnazjum Realnego. W 1919 r. został posłem na Sejm (mandat nr 6) i ponownie w 1922 r., tkże był prezesem Koła Żydowskiego oraz przewodniczącym Komisji Zdrowia Publicznego. Zginął w Katyniu. Syn jan Jakub był lekarzem clrirurgiem VI Szpitalu Żydowskim w Sosnowcu.


	LinkWeinzieher Salomon 1869-?
 	LinkSejm Ustawodawczy II RP (1919-1922) 
 	LinkSejm II RP. 1 kadencja (1922-1927) 
 	-------------------

Sejm Poseł na Sejm Ust. 1919-22 oraz I kadencji 1922-27. BIOGRAFIA Ur. 19.04.1869, Białystok.

 	Zm. - brak danych.

Bibliografia Kto był kim w II RP, 1994, s. 465-466 (fot., oprac. Cz. Brzoza);


Opracował E. KOCOT. Źródła: P. SZAREJKO -Słownik Lekarzy Polskich...YIX wieku, t. m, str. 387, Warszawa 1991 r.; PamiętnikXXV -letniej działalności TLZD; Biuletyn sejmowy; Ekspres Zagłębiowski, m 8(69);Kalendarz Sosnowiecki 1911.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego