Ryszard Masłowski

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
-
-
Imię i nazwisko Ryszard Masłowski
Data urodzenia ???? ????
Data śmierci 1940
Przyczyna śmierci Ofiara Mordu Katyńskiego
Zawód -

Post. PP Ryszard MAS£OWSKI s. Paw³a i Heleny, ur. 3 IV 1909 w Wilnie. Wczerwcu 1934 przeniesiony z Rez. Szer. PP przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski do Komis. w Zawierciu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeoeniu 1939. L. 05/1 (98).

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego