Roman Kazimierz Nawroczyński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko  ???
Data urodzenia ??????
Data śmierci ???
Zawód Lekarz

NAWROCZYŃSKI ROMAN KAzIMIERZ Urodził się 28 lutego 1850 r. w Niesułowie, pow. noworadomski, gubernia piotrkowska. W 1875 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszaw- skim dyplom lekarski cum eximie laude. W 1877 r. był asystentem szpi- tala wojskowego Czerwonego Krzyża w pałacu Briihlowskirn w Warszawie. W 1878 r. wyjechał do Paryża gdzie się dokształcał. W 1879 r. został lekarzem Zacho- dniego Okręgu Górniczego w Dąbrowie (Górniczej). W 1883 r. wykonał pierwszą ważną obserwację dotyczącą tężca. Wstrzy- knął dwóm królikom wydzielinę z rany dwóch chorych zmarłych na tężec - króliki zginęły po 5 dniach z obja- wami tężca. W ten sposób udowodnił, że tężec jest chorobą zakażną a nie, jak do tej pory uważano, rodzajem ostrej choroby nerwowej. Swoje obserwacje zreferował na IV Zjeździe Lekarzy i Przyrodników Polskich w 1884 r. Przeciwjego odkryciu wystąpił Antoni Slusiński, późniejszy prof. medycyny. W 1884 r. dwaj uczeni włoscy, A. Cor1e i G. Rettone, opublikowali pracę udowadniającą przy- czynę infekcyjną tężca. Oni zostali uznani za odkrywców przyczyny tężca. Z Dąbrowy przeniósł się do Warszawy, skąd po roku powrócil. Objął stanowisko lekaI7.a naczelnego Państwowego Szpitala Okręgu Górniczego Towarzystwa F rancusko- Włoskiego "Paryż" w Dąbrowie (Górniczej). Na przełornie lat 1894- 1895 przeniósł się do Kielc, a następnie do Warszawy, gdzie z powodu ucią- żliwego artretyzmu prawie nie pra- ktykował. W latach 1900-1902 pracował w szpitalu zakaźnym na Woli. Ogłosił prace z zakresu chirurgii oraz obszerną monografię obejmującą dnę, gościec przewlekły i tężec przyranny. Zmarł w Warszawie.

Opracował E. KOCOT. Źródła: P. Szarejko - Słownik Lekarzy Polskich XIX wieku, t. fi, str. 201, Warszawa 1991 r.

Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego