Rocznik Sosnowiecki 2006

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
2006 Rocznik Sosnowiecki.jpg
Tytuł Rocznik Sosnowiecki 2006. Oblicza miasta
Rok wydania 2007
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Muzeum w Sosnowcu
Liczba stron 230
Autor
Autor praca zbiorowa pod red. Andrzeja T. Jankowskiego

Informacje:

Autor: praca zbiorowa pod red. Andrzeja T. Jankowskiego

Wydawca: Muzeum w Sosnowcu

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec 2007

Ilość stron: 230

ISBN 978-83-89199-32-4

Opis:

Spis treści:

strona 05 • Spis treści

strona 07 • Wstęp

strona 09 • Część I - Zagadnienia fizyczno-geograficzne miasta

strona 11 • Stan środowiska przyrodnicznego na terenach dawnych zakładów górniczych miasta Sosnowca (Jerzy Cabała)

strona 21 • Antropogeniczne zmiany rzeźby na obszarze zlikwidowanej KWK "Porąbka-Klimontów" w Sosnowcu (Renata Dulias)

strona 29 • Zróżnicowanie topoklimatyczne miasta Sosnowca (Jerzy Radosz)

strona 41 • Część II - Problemy ekonomiczno-społeczne miasta

strona 43 • Potencjał ludnościowy Sosnowca w XX wieku (Iwona Kantor-Pietraga, Alicj Szajnowska-Wysocka)

strona 83 • Proces umiastowienia obszaru współczesnego Sosnowca i jego efekty (Robert Krzysztofik)

strona 107 • Komunikacja miejska w Sosnowcu. Historia - dzień dzisiejszy - perspektywy (Andrzej Soczówka)

strona 125 • Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Sosnowcu (Maria Tkocz)

strona 143 • Część III - Historia

strona 145 • 80 lat wodociągów i kanalizacji w Sosnowcu (Stanisław Czaja)

strona 157 • 200 lat górnictwa węgla kamiennego w Sosnowcu (1806-2006) (Sławomir Pytel, Sławomir Sitek)

strona 165 • Część IV - Nagrody Miasta Sosnowca za 2006 rok

strona 167 • Paweł Sobierajski - Laureat Nagrody Miasta Sosnowca za twórczość artystyczną (Anna Makarska)

strona 169 • Paweł Majerski - Laureat Nagrody Miasta Sosnowca za dorobek publicystyczno-naukowy (Anna Makarska)

strona 171 • Ludwik Kasprzyk - Laureat Nagrody Miasta Sosnowca za upowszechnianie kultury (Anna Makarska)

strona 173 • Magdalena Pyrgies - Laureat Nagrody Miasta Sosnowca dla najlepszego sportowca (Anna Makarska)

strona 174 • Krzysztof Wątor - Laureat Nagrody Miasta Sosnowca dla najlepszego szkoleniowca sportowego (Anna Makarska)

strona 175 • Część V - Kronika

strona 177 • Kronika miasta za 2006 rok (Anna Makarska)

strona 209 • Suplement

strona 211 • Sprawozdanie z działalności Muzeum w Sosnowcu (Zbigniew Studencki)

strona 229 • Od redaktora (Andrzej T. Jankowski)

Zobacz również:

 1. Rocznik Sosnowiecki i Kalendarz na rok 1899
 2. Rocznik Sosnowiecki 1992
 3. Rocznik Sosnowiecki 1993
 4. Rocznik Sosnowiecki 1994
 5. Rocznik Sosnowiecki 1995
 6. Rocznik Sosnowiecki 1996
 7. Rocznik Sosnowiecki 1997
 8. Rocznik Sosnowiecki 1998
 9. Rocznik Sosnowiecki 1999
 10. Rocznik Sosnowiecki 2000
 11. Rocznik Sosnowiecki 2001
 12. Rocznik Sosnowiecki 2002
 13. Rocznik Sosnowiecki 2003
 14. Rocznik Sosnowiecki 2004
 15. Rocznik Sosnowiecki 2005
 16. Rocznik Sosnowiecki 2007
 17. Rocznik Sosnowiecki 2008
 18. Rocznik Sosnowiecki 2009
 19. Rocznik Sosnowiecki 2010