Roślinność wodna i bagienna dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Roślinność wodna i bagienna dolin (...).jpg
Tytuł '''Roślinność wodna i bagienna dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy'''
Rok wydania 2005
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Liczba stron 92
Format 170x240 mm
Autor
Krzysztof Malewski

Informacje:

Autor: Krzysztof Malewski

Wydawca: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2005

Ilość stron: 92

Oprawa: miękka

ISSN 1508-6003

Opis:

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska materiały i opracowania Tom 8 - Redaktor tomu Jerzy B. Parusel

W treści opisano między innymi takie zagadnienia jak: gleby, klimat , geologia morfologia, roślinność i zbiorowiska oraz inne zagadnienia


Spis treści:

strona 5 • Spis treści

strona 7 • Wstęp

strona 7 • Charakterystyka terenu badań

strona 7 • Położenie i granice

strona 8 • Geologia i geomorfologia

strona 9 • Gleby

strona 10 • Klimat

strona 10 • Hydrologia

strona 10 • Charakterystyka dolin rzecznych

strona 12 • Zanieczyszczenie wód powierzchniowych

strona 13 • Metody badań

strona 14 • Systematyka wyróżnionych fitocenonów

strona 15 • Charakterystyka roślinności

strona 15 • Prymitywne zbiorowiska pleustonowe z Lemnetea minoris

strona 21 • Zbiorowiska makrofitów z Potametea

strona 32 • Wyspecjalizowane zbiorowiska z Litorelletea minoris

strona 36 • Zbiorowiska nadbrzeżnych terofitów z Bidentetea tripartiae

strona 39 • Zbiorowiska źródliskowe z Montio-Cardaminetea

strona 41 • Szuwary z Phragmitetea australis

strona 73 • Zbiorowiska torfowiskowe z Scheuchzerio-Caricetea fusace

strona 83 • Podsumowanie

strona 83 • Piśmiennictwo

strona 90 • Summary

strona 91 • Zusammenfassung


Germadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego