Regionalizm w szkolnej edukacji. Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Regionalizm w szkolnej edukacji. Wielokulturowość ZD.jpg
Tytuł Regionalizm w szkolnej edukacji. Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego
Rok wydania 2009
Miejsce wydania Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Będzin
Wydawca Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej, Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego
Liczba stron 220
Format 168x234 mm
Autor
Autor red. Dariusz Rozmus, Sławomir Witkowski

Informacje:

Autor: red. Dariusz Rozmus, Sławomir Witkowski

Wydawca:

  1. Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
  2. Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej,
  3. Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Będzin, 2009

Ilość stron: 220

Oprawa: miękka

ISBN 678-83-60116-55-5

Opis:

Trzeci tom serii "Regionalizm w szkolnej edukacji" przeznaczonej przede wszystkim dla nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanym nauczaniem o regionie.

Spis treści:

strona 4 • Spis treści

strona 6 • Dariusz Rozmus, Slawomir Witkowski: Wstęp

CZĘŚĆ I

strona 8 • BARBARA GRABOWSKA: Edukacja regionalna - zadania szkoły w społeczeństwie globalnym

strona 16 • ANNA SZCZUREK-BORUTA: Od wielopokoleniowości do międzykulturowości - od edukacji regionalnej do edukacji międzykulturowej

strona 27 • ELŻBIETA BEDNARZ: Integracja z niepełnosprawnymi intelektualnie jako zadanie Kościoła - regionalizm w świeckiej i kościelnej edukacji

strona 33 • KAMILA KLAUZIŃSKA: Ogólnopolska konferencja YACHAD, czyli nasz sposób na budowanie relacji polsko - żydowskich

strona 38• PIOTR BIELECKI: Działalność Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego w regionie

CZĘŚĆ II

strona 40 • GRZEGORZ ONYSZKO: Dzieje społeczności żydowskiej, niemieckiej, rosyjskiej i innych narodowości w Sosnowcu (do roku 1939)

strona 96 • MARCIN RUDY: Pochodzenie narodowe właścicieli kopalń węgla kamiennego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w XIX wieku

strona 104 • Mirosław Ponczek: Zagłębiowski "Sokół" w walce o wartości narodowe i sportowe w latach zaborów i II Rzeczypospolitej

strona 118 • ADAM FRYC: Sport w Zagłębiu Dąbrowskim podczas pierwszej i drugiej wojny światowej

strona 125 • ADAM FRYC: Sport w życiu i twórczości wybranych zagłębiowskich muzyków

strona 132 • DARIUSZ ROZMUS, SŁAWOMIR WITKOWSKI: Cmentarze żydowskie - zagadnienia konserwatorskie

strona 144• DARIUSZ MAJCHRZAK: Kwestia będzińskiego kirkutu przy ulicy Sieleckiej w latach 1945 - 1946

strona 146 • JACEK SYPIEŃ: Herby miast i gmin pogranicza Zagłębia i Małopolski - uwagi krytyczne

strona 152 • KATARZYNA SOBOTA: Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego na przykładzie stroju ludowego z terenu Dąbrowy Górniczej

CZĘŚĆ III

strona 157 • IRENEUSZ CIEŚLIK: Brandenburg - ślad po sosnowieckich fabrykantach sprzed stulecia

strona 167 • JOANNA TOKAJ: Adam Marceli Piwowar - archeolog amator

strona 169 • KAROLINA SZYMKOWSKA: Wspomnienie o Kazimierzu Bogusławie Srokowskim (1864 - 1924)

strona 173 • OLGIERD DZIECHCIARZ: Wartościowy typ urzędnika: działalność publiczna i społeczna Edwarda Trznadla - urzędnika państwowego w Zagłębiu Dąbrowskim i Małopolsce Zachodniej (powiaty: olkuski, będziński i zawierciański - okres międzywojenny)

strona 188 • MAGDALENA CYANKIEWICZ: Majer Bałaban o Żydach olkuskich i zabytkach żydowskiej sztuki nagrobnej

strona 191 • MAGDALENA CYANKIEWICZ: Anna Ćwiakowska - pisarka, dziennikarka i tłumaczka. Izrael: na krawędziach polszczyzny, polskości i żydowskości.

CZĘŚĆ IV: DYSKUSJA

strona 201 • JERZY TALKOWSKI i SŁAWOMIR WITKOWSKI

strona 204 • JAROSŁAW KRAJNIEWSKI: Szaleństwo pisania

strona 220 • SUMMARY IN ENGLISH