Rabka

Z WikiZagłębie

Rabka - osiedle we wschodniej części Sosnowca; Przed początkami miasta mały przysiółek Klimontowa, na północny wschód od tej miejscowości. Prawdopodobnie, według legendy, tworzyła ona kiedyś wysepkę wśród leśnych bagien, gdzie osadzono jeńców (rabów). Legenda mówi o Rabce jako o przymusowym miejscu osiedlenia się oddziału napastniczego Niemców, który został rozbity pod Klimontowem i wzięty do niewoli.

Zobacz także