Przewodnik gospodarczy województw: kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Przewodnik gospodarczy województw kieleckiego krakowskiego i śląskiego 1938.jpg
Tytuł Przewodnik gospodarczy województw: kieleckiego, krakowskiego i śląskiego 1938
Rok wydania 1937
Miejsce wydania Sosnowiec
Wydawca Dąbrowsko-Śląskie Zakłady Drukarskie i Wydawn. sp. z.o.o M. Koziński i B. Ojdanowski
Liczba stron 588
Autor
Autor Praca zbiorowa
Strona internetowa

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa

Wydawca: Dąbrowsko-Śląskie Zakłady Drukarskie i Wydawn. sp. z.o.o M. Koziński i B. Ojdanowski

Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 1937

Ilość stron: 588

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 04 •

strona 05 •

strona 06 •

strona 06 •

strona 07 •


Od Redakeji Charakterystyka ogólna stosunków gospodar- czych: Województwo kieleckie . Województwo krakowskie o Województwo śląskie Samorząd 6o8podarczy: Izby Przemysłowo,Handlowe . . Izby Rolnicze. Izby Rzemieślnicze . lo Urzędy i instytucje lokalne województw: Kieleckiego, Krakowskiego i Śląskiego 1) Kontrola Państwowa 19 2) Administracja ogólna i służba bezpieczeństwa 19 3) Administracja Wojskowa o 22 4) Administracja Skarbowa 23 5) Sądy i Więzienia 26 . 6) Administracja Przemysłowa. 29 7) AdQ1inistracja Wodno,Komunikacyjna 30 8) Administracja S7:kolna o 30 9) Administracja Rolna o 30 10) InspekCja Pracy, Ubezpieczenia, Nadzór Sanitarny i Uzdro, witka Państwowe. o o 31 Przed8iębiorstwa Pań.twowe 1) Polskie Koleje Państwowe 32 2) Poczta, telegraf i telefon 33 3) Lasy Państwowe, o 84 4) Fabryki 35 5) Wytwórnie . 35 6) Zakłady 35 7) Kopalnie 35 Monopole Państwowe 1) Monopol SPirytusOwy .. . . . .0 " 35 2) Monopol Tytoniowy 35 3) Monopol Solny. 38


iamorząd terytorialny, gospodarczy i zawodowy 38 ,tatut organiczny woj. Śląskiego. 39 -: [)yslokacja urzędów i instytucyj według miejscowości Iwojewództw: Kieleckiego, Krakowskiego i Śląskie~o . 47-58 itowarzyszenia i Organizacje Przemysłowców i Kupców : województw: Kieleckiego, Krakowskiego i Śląskiego. 61 . ~' i»olskie urzędy dyplomatyczne i konsularne zagrani~ą :~J i zagraniczne urzędy dyplomatyczne i konsularne -r ; w Pols~e 69-72 i»rawa i obowiązki obyw.teli 75-79 11. olDział informacyjny z zakresu przepisów prawnych, podatkowy~h, tarJiowy~h i wiadomości aktualny~h;' Ustawodawstwo handlowe 83-9'. Ustawodawstwo socjalne . 93 1..a Ustawodawstwo podatkowe. . 14ł7~122 Paszporty . . 123-124 Ogólne wskazówki dla korzystających z przejazdów koleją 127-129 Ogólne wskazówki dla korzystających z usług poczty, tele- grafu i telefonu ' 129 -13 III. Spis przedsiębiorstw przemysłowy~h i handlowych, zakladów rzemieślniczy~h, spółdzielni i instytucyj handlowo - rolni~zych - oraz wolnych zawodów nl\ terenie województw: Kieleckiego, Krakowskiego i Śląskiego Województwo Kieleckie 1-116 Województwo Krakowskie 117-248 Województwo Śląskie. 249 - 400 S kor o w i d z do Spisu przedsiębiorstw zamieszczonych w części III, - patrz po cz~ści "Uzdrowiska i miejcowoścł klimatyczne"... IV. Uzdrowiska ł miejscowości klimatyczne województw: Kieleckiego, Krakowskiego i Śląskiego (Spis przedsiębiorstw pnemyslowych i handlowych, zakła, dów rzemieślniczych, spółdzielni i instytucyj handlowo, - rolniczych oraz wolnych zawodów) , odstr. 401

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego