Powstanie Styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim - Ewidencja osób

Z WikiZagłębie

Powstanie Styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim - Ewidencja osób.

Weterani Powstania Styczniowego mieszkający w Zagłębiu na początku XX wieku


Wprowadzenie

Celem niniejszej ewidencji jest zebranie w jednym miejscu rozproszonych dotąd nazwisk osób związanych z Powstaniem Styczniowym w Zagłębiu Dąbrowskim. Znajdują się tu osoby pochodzące z szeroko rozumianego regionu, walczące na różnych terenach i w różnych oddziałach powstańczych lub działające na rzecz powstania. Znajdują się tu także osoby pochodzące z innych regionów ale wyłącznie takie których udział w walkach na ternach Zagłębia Dąbrowskiego jest jednoznacznie udokumentowany. Ostatnią uwzględnioną tu grupę stanowią weterani Powstania Styczniowego, pochodzący z Zagłębia Dąbrowskiego, lub tacy którzy tu się osiedlili w późniejszych latach, tu zmarli i pochowani na cmentarzach regionu.

Źródłem z którego pochodzą te nazwiska są wszelkie publikacje i wydawnictwa: artykuły w prasie, książki, pamiętniki, portale internetowe, słowem wszystko to gdzie tego typu informacje występują. Jednym z ważniejszych źródeł jest bez wątpienia Encyklopedia Wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim, dodatek do Wiadomości Zagłębia, autorstwa Ryszarda Szweda który ukazał się na przełomie 1979 i 1980 roku. Wszystkie ważniejsze źródła na bazie których powstała niniejsza ewidencja podane są poniżej, w bibliografii.

Znaczna część ewidencji zawiera wyłącznie nazwiska z minimalną wiedzą na temat danej osoby. W przypadkach gdy ta wiedza jest bogatsza sporządzane jest dodatkowe hasło - biogram danej postaci. Przedstawiona poniżej ewidencja osób jest z całą pewnością niepełna i wymaga dalszych uzupełnień a w niektórych przypadkach zapewne także i korekt. Redakcja Wiki Zagłębie zaprasza do aktywnego udziału przy jej tworzeniu.

A

 • Ludwik Adamecki (w; 01, str. 2)
 • Bolesław Anc (w; 01, str. 2)
 • Antoni Aniela (w; 01, str. 2)
 • Mieczysław Anszlag (w; 01, str. 2)

B

 • .......? Balicki (w; 01, str. 2)
 • .......? Balsam (w; 01, str. 2)
 • Franciszek Banach z Pilicy (w;13, str. 198)
 • Łukasz Bański (w; 01, str. 2)
 • Franciszek Baranik (w; 01, str. 2)
 • .......? Barański (w; 01, str. 2)
 • Wincenty Barański
 • Franciszek Baron (w; 01, str. 2)
 • Franciszek Bartnicki (w; 01, str. 3)
 • .......? Bartniewski (w; 01, str. 3)
 • Wawrzyniec Bednarczyk (w; 01, str. 3)
 • Jakub Bentkowski (w; 01, str. 3)
 • Franciszek Berger (w; 01, str. 3)
 • Władysław Berger (w; 01, str. 3)
 • Antoni Białas (w; 01, str. 3)
 • Wincenty Białkowski (w; 01, str. 3)
 • Jan Bielski (w; 01, str. 3)
 • Jan Bilski (w; 01, str. 3)
 • Ignacy Bleszczyński (Malczewski) (w; 01, str. 3)
 • Stefan Błeszczyński (w; 01, str. 4)
 • .......? Bobrzyk (w; 01, str. 4)
 • Aleksander Bogucki (w; 01, str. 4)
 • Jan Bojakiewicz z Korczan pow. olkuski (w;13, str. 198)
 • Jan Bojarkiewicz (w; 01, str. 4)
 • .......? Borowińska (w; 01, str. 4)
 • .......? Borowiński (w; 01, str. 4)
 • Franciszek Borówka (w; 01, str. 4)
 • Antoni Borowski (w; 01, str. 4)
 • Kasper Borzęcki z Pilicy (w;13, str. 198)
 • Stefan Brodziński (w; 01, str. 4)
 • .......? Broniecka (w; 01, str. 4)
 • Marek Broniecki (w; 01, str. 4)
 • Władysław Bruder (w; 01, str. 4)
 • Stanisław Brunner (w; 01, str. 5)
 • .......? Budny (w; 01, str. 5)
 • .......? Bukowski (w; 01, str. 5)

C

 • Jan Cendrowicz (w; 01, str. 5)
 • .......? Ciapierzyński (w; 01, str. 5)
 • Aleksander Cichowicz (w; 01, str. 5)
 • .......? Ciepliński (w; 01, str. 5)
 • Teodor Cieszkowski (w; 01, str. 5)
 • .......? Cieszkowski (w; 01, str. 6)
 • Franciszek Ciszek (w; 01, str. 6)
 • Hieronim Chęciński (w; 01, str. 6)
 • Zygmunt Chmieleński (w; 01, str. 6)
 • Jan Chowaniec (w; 01, str. 7)
 • Zdzisław Chruścicki z (w;13, str. 198)
 • Wojciech Cybulski (w; 01, str. 7)
 • Walenty Czaban (w; 01, str. 7)
 • Helena Zuzanna Czaplicowa (w; 01, str. 7; w;13, str. 199)
 • Ludwik Czarniański (w; 01, str. 7)
 • .......? Czarniecki (w; 01, str. 7)
 • Józef Czech (w; 01, str. 7)
 • Kazimierz Czechowski (w; 01, str. 7)
 • Szwarcenberg Czerny z Krakowa (w;13, str. 199)
 • Jan Czupiał (w; 01, str. 7)

Ć

 • Antoni Ćwik (w; 01, str. 5)
 • Józef Kalasanty Ćwikliński (w; 01, str. 5)

D

 • Jan Dembicki (w; 01, str. 8)
 • Piotr Dłubała (w; 01, str. 8)
 • Ignacy Dobrski (w; 01, str. 8)
 • Hipolit Dobrzański (w; 01, str. 8)
 • Michał Dobrzański (w; 01, str. 8)
 • Szczepan Domakiewicz (w; 01, str. 8)
 • Jan Domański (w; 01, str. 8)
 • .......? Doroziński (w; 01, str. 8)
 • Leonard Dryszel (w; 01, str. 8)
 • Jan Duliński (w; 01, str. 8)
 • Tomasz Dulski (w; 01, str. 8)
 • Szymon Dyja (w; 01, str. 8)
 • Mikołaj Dzidowski (w; 01, str. 8)
 • Mikołaj Dziubek (w; 01, str. 8)

F

G

 • Leon Gołębiowski (w; 01, str. 10)
 • Hipolit Gorczyński (w; 01, str. 10)
 • Wojciech Górecki (w; 01, str. 10)
 • Wiktor Grabiański (w; 01, str. 10)
 • Roman Grabkowski (w; 01, str. 10)
 • Władysław Grabkowski (w; 01, str. 10)
 • Aleksander Grabkowski (w; 01, str. 10)
 • Aleksander Grabowski (w; 01, str. 10)
 • Teodor Gromatka (w; 01, str. 10)
 • Ambroży Gromnicki (w; 01, str. 10)
 • Adolf Gronau (w; 01, str. 10)
 • Adam Gruman (w; 01, str. 11)
 • Feliks Gruszczyński (w; 01, str. 11)
 • .......? Gruszka (w; 01, str. 11)

H

 • Bolesław Holtz (w; 01, str. 11)
 • .......? Hoffman (w; 01, str. 11)

I

 • Andrzej Idzik (w; 01, str. 11)
 • Franciszek Inderowicz (w; 01, str. 11)
 • Piotr Iskierka (w; 01, str. 11)
 • Aleksander Istebski (w; 01, str. 11)

J

 • Sebastian Jakubowski (w; 01, str. 11)
 • Władysław Jabłonowski (w; 01, str. 12)
 • Ludwik Janiszewski (w; 01, str. 12)
 • Waleria Jaworska (w; 01, str. 12)
 • Antoni Jaworski (w; 01, str. 12)
 • Józef Jedynak (w; 01, str. 12)
 • Marceli Jeliński (w; 01, str. 12)
 • Piotr Jędrzejek (w; 01, str. 12)
 • Jan Jurkiewicz (w; 01, str. 12)
 • Jan Juszczyk (w; 01, str. 12)

K

 • Ignacy Kaczmarski (w; 01, str. 12)
 • Jakub Kaliński (w; 01, str. 12)
 • Maciej Kamionka (w; 01, str. 12)
 • Ferdynand Kanwiszer
 • Franciszek Kapelan (w; 01, str. 12)
 • Wincenty Kapelan (w; 01, str. 12)
 • Wincenty Kapelan (w; 01, str. 12)
 • Jan Kapuszczyk (w; 01, str. 13)
 • Marcin Karaga (w; 01, str. 13)
 • .......? Kasprzyk (w; 01, str. 13)
 • Konstanty Kaszyński (w; 01, str. 13)
 • Antoni Kendzia (w; 01, str. 13)
 • Józef Kędrawski (w; 01, str. 13)
 • Jan Kępski (w; 01, str. 13)
 • Jan Kielański (w; 01, str. 13)
 • Franciszek Kiewski (w; 01, str. 13)
 • Edmund Kijeński (w; 01, str. 13)
 • Kazimierz Klimczak (w; 01, str. 13)
 • Wawrzyniec Klimczyk (w; 01, str. 13)
 • Ildefons Knopf (w; 01, str. 13)
 • Franciszek Kochalski (w; 01, str. 13)
 • Michał Komorowski (w; 01, str. 14)
 • Mikołaj Konopka (w; 01, str. 14)
 • Jan Koper (w; 01, str. 14)
 • Walenty Kopiec (w; 01, str. 14)
 • Ignacy Koprzyk (w; 01, str. 14)
 • Walenty Korusiewicz (w; 01, str. 14)
 • Piotr Kokot (w; 01, str. 14)
 • Bartłomiej Kosmala (w; 01, str. 14)
 • Jan Kościuch (w; 01, str. 14)
 • Antoni Kowalski (w; 01, str. 14)
 • Ignacy Kowalski (w; 01, str. 14)
 • Kazimierz Kowalski (w; 01, str. 14)
 • .......? Kozłowski (w; 01, str. 14)
 • Antoni Koźlik (w; 01, str. 14)
 • Paweł Krajewski (w; 01, str. 15)
 • Rudolf Krajewski (w; 01, str. 15)
 • Andrzej Krawczyk (w; 01, str. 15)
 • Antoni Krawczyk (w; 01, str. 15)
 • Teofil Królikowski (w; 01, str. 15)
 • Roman Kubacki (w; 01, str. 15)
 • .......? Kuderski (w; 01, str. 15)
 • Antoni Kulesza (w; 01, str. 15)
 • Franciszek Kuras (w; 01, str. 15)
 • Władysław Kurdebelski (w; 01, str. 15)
 • Apolinary Kurowski (w; 01, str. 15)
 • Kacper Kustrzyński (w; 02, str. 18)
 • Szymon Kuźnicki (w; 02, str. 18)

L

 • .......? Laskowski (w; 02, str. 18)
 • Walenty Lewandowski (w; 02, str. 18)
 • Kazimierz Lewiński (w; 02, str. 18)
 • Bolesław Lisiecki (w; 02, str. 18)
 • Kazimierz Litwiński (w; 02, str. 18)
 • Andrzej Lubadzki (w; 02, str. 18)
 • Franciszek Lubas (w; 02, str. 18)
 • Gustaw Lubicz-Szydłowski

Ł

 • Michał Łapiński (w; 02, str. 18)
 • .......? Łapiński (w; 02, str. 18)
 • Józef Łaskiewicz (w; 02, str. 18)
 • Michał Łazarz (w; 02, str. 19)
 • Jan Łuszkiewicz (w; 02, str. 19)
 • Eugeniusz Łyczkowski

M

 • Stanisław Maciejewski (w; 02, str. 19)
 • Stefan Maciszewski (w; 02, str. 19)
 • Walery Magdzicki (w; 02, str. 19)
 • Jan Maj (w; 02, str. 19)
 • Wanda Malczewska (w; 02, str. 19)
 • Franciszek Malczewski (w; 02, str. 19)
 • Jan Malczewski (w; 02, str. 19)
 • Mikołaj Malenda (w; 02, str. 19)
 • Jan Malik (w; 02, str. 19)
 • Stefano Elia Marchetti
 • Juliusz Marcoini (w; 02, str. 19)
 • Władysław Marczewski (w; 02, str. 19)
 • Edward Mariani (w; 02, str. 20)
 • Wojciech Markowski (w; 02, str. 20)
 • Konstanty Maszczyk (w; 02, str. 20)
 • Józef Maszczyk (w; 02, str. 20)
 • Edward Matuszewski (w; 02, str. 20)
 • Maciej Michalski (w; 02, str. 20)
 • Franciszek Michniewski (w; 02, str. 20)
 • Maciej Miciński (w; 02, str. 20)
 • Wincenty Miencik (w; 02, str. 20)
 • Aleksander Mierowski (w; 02, str. 20)
 • Weteran Mierzejewski (w; 02, str. 20)
 • Antonie Mieziński (ew. Miedziński) (w; 02, str. 20)
 • Bartłomiej Miklas (w; 02, str. 21)
 • Kazimierz Mirewicz (w; 02, str. 21)
 • Szymon Mularczyk (w; 02, str. 21)
 • Józef Myszka (w; 02, str. 21)

N

 • Karol Naubajer (w; 02, str. 21)
 • Michał Nieciak (w; 02, str. 21)
 • Stanisław Niedbaj (w; 02, str. 21)
 • Stanisław Niedbałka (w; 02, str. 21)
 • Robert Niernsee (w; 02, str. 21)
 • .......? Niewiadomaski (w; 02, str. 21)
 • Stanisław Nikiforow (w; 02, str. 21)
 • Francesco Nullo

O

 • Ambroży Ochocki (vel Bromirski) (w; 02, str. 22)
 • .......? Ogłódek (w; 02, str. 22)
 • Weteran Olkowski (w; 02, str. 22)
 • Maciej Opatowicz
 • Mateusz Oplicki (w; 02, str. 22)
 • Piotr Oris (w; 02, str. 22)
 • Ignacy Otrębski
 • Stanisław Ostrowski (w; 02, str. 22)
 • .......? Owsiński (w; 02, str. 22)

P

 • Jakub Paliga (w; 02, str. 22)
 • .......? Parandowski (w; 02, str. 22)
 • Hipolit Paszkowski (w; 02, str. 22)
 • Władysław Patello (w; 02, str. 23)
 • Andrzej Pawlik (w; 02, str. 23)
 • Jan Pawluśiński (w; 02, str. 23)
 • Ignacy Piaskowski (w; 02, str. 23)
 • Jan Pietel (w; 02, str. 23)
 • Antoni Piętakiewicz (w; 02, str. 23)
 • Jan Pilic (w; 02, str. 23)
 • Jan Pisiorek (w; 02, str. 23)
 • Feliks Plendus (w; 02, str. 23)
 • .......? Podczaski (w; 02, str. 23)
 • Michał Podolski (w; 02, str. 23)
 • Wojciech Podrygała
 • Aleksander Pogonowski
 • Walenty Polakowski(w; 02, str. 23)
 • Michał Poleski (w; 02, str. 23)
 • Aleksander Popiel (w; 02, str. 24)
 • Serafin Powallo (w; 02, str. 24)
 • Władysłąw Propiński (w; 02, str. 24)
 • Mateusz Prus (w; 02, str. 24)
 • Albin Przybylski (w; 02, str. 24)
 • Wincenty Psałkowski (w; 02, str. 24)
 • .......? Psarski (w; 02, str. 24)
 • Franciszek Purski (w; 02, str. 24)
 • Hiacynty Putiatycki (w; 02, str. 24)
 • Marcin Puzia (w; 02, str. 24)

R

 • Stanisław Rabsztyn (w; 02, str. 24)
 • Józef Raczyk (w; 02, str. 24)
 • Mieczysław Raczyński (w; 02, str. 24)
 • Jan Radomski (w; 02, str. 24)
 • Jan Rajecki (w; 02, str. 24)
 • Jan Rak (w; 02, str. 24)
 • .......? Redryński (w; 02, str. 24)
 • Stanisław Rochelin (w; 02, str. 25)
 • Weteran Rojewski (w; 02, str. 25)
 • .......? Roszczewski (w; 02, str. 25)
 • Jan Rozlach (w; 02, str. 25)
 • Józef Rucek (w; 02, str. 25)
 • Wojciech Rupień (w; 02, str. 25)
 • Piotr Rydz (w; 02, str. 25)

S

T

W

 • Walenty Walas
 • Antoni Walewski (w; 02, str. 29)
 • Maksymilian Wanert (w; 02, str. 29)
 • .......? Wartak (w; 02, str. 29)
 • Witold Waszkowski (w; 02, str. 29)
 • Leonard Wędrychowski (w; 02, str. 29)
 • Aleksander Węgierski (w; 02, str. 29)
 • .......? Węgliński (w; 02, str. 29)
 • Piotr Wieczorek (w; 02, str. 29)
 • Stanisław Wieczorek (w; 02, str. 29)
 • Franciszek Wieczorkiewicz (w; 02, str. 29)
 • Józef Wieczorkowski (w; 02, str. 29)
 • Weteran Wiśniewski
 • Andrzej Wiśniewski (w; 02, str. 29)
 • Feliks Wiśniewski (w; 02, str. 30)
 • Teofil Wiśniewski (w; 02, str. 30)
 • .......? Wiśniewski (w; 02, str. 30)
 • Edmund Witemberski (w; 02, str. 30)
 • Stanisław Leon Włodarski (w; 02, str. 30)
 • Jerzy Wodnicki (w; 02, str. 30)
 • Roman Wolanowski (w; 02, str. 30)
 • .......? Wołka (w; 02, str. 30)
 • Franciszek Wosik (w; 02, str. 30)
 • .......? Wójcicki (w; 02, str. 30)
 • Jan Wróbel (w; 02, str. 30)
 • Józef Wróbel (w; 02, str. 30)
 • Stanisław Wróbel (w; 02, str. 30)
 • Wojciech Wróbel (w; 02, str. 30)
 • Józef Wróblewski (w; 02, str. 30)
 • Alojzy Wydmański (w; 02, str. 30)
 • Józef Wysocki (w; 02, str. 30)
 • Paweł Wystrychowski (w; 02, str. 31)

Z

 • .......? Zaborowski (w; 02, str. 31)
 • Edmund Zachert
 • Józef (Ignacy) Zagrodzki (w; 02, str. 31)
 • Władysław Zarzecki (w; 02, str. 31)
 • Bronisław Zawadzki (w; 02, str. 31)
 • Siemion Zawadzki (w; 02, str. 31)
 • Jan Zdanowski (w; 02, str. 31)
 • Maksymilian Zdanowicz (w; 02, str. 31)
 • Marcin Zemła (w; 02, str. 31)
 • .......? Zięba (w; 02, str. 31)

Ż

Bibliografia/Źródła

Opracował: Dariusz JUREK