Plac Braci Bolesława i Józefa Kożuchów (Sosnowiec)

Z WikiZagłębie

Plac Braci Bolesława i Józefa Kożuchów w Sosnowcu – jedyny, wyznaczony formalnie, plac Środuli [1].

Powstał w połowie latach dziewięćdziesiątych XX wieku [2], w rejonie ulic Seweryna Goszczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Prusa oraz Kornela Ujejskiego, na terenach historycznie przynależnych do Konstantynowa [1-3]. Plac wyznaczono w obszarze nieużytków, które przed rozbudową |Środuli stanowiły tereny składowiskowe [2]. Na przełomie wieków XX i XXI zlikwidowano oraz zrekultywowano teren pokopalnianego szybu wentylacyjnego przy ulicy Cypriana Kamila Norwida (w miejscu tym zlokalizowany jest sklep) [3].

Patronami placu są działacze syjonistyczni Zagłębia Dąbrowskiego (Ha-noar Ha-Cijoni), biorący czynny udział w Powstaniu w Gettcie na Środuli [3]. Ofiary Getta upamiętnia płyta [1].


Bibliografia

1. J. Nowakowski (red.). Sosnowiec. Plan miasta. Wyd. IV spec. Wydawnictwo Kartograficzne PGK. Katowice 2019.

2. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. II. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.

3. A. Barciak, A.T. Jankowski (red.). Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. I. Wyd. I. Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 2016.